Политика за поверителност

Декларация защита на данните

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТТА НА ДАННИТЕ

за уебсайта www.chio.bg

Във връзка с влизането в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, и като взехме предвид стремежа на „Интерснак България“ ЕООД да изпълнява стриктно всички свои задължения, произтичащи от приложимата национална и европейска нормативна уредба в областта на обработването и защитата на личните данни, и като оценихме, че за Вас е важно по какъв начин се използват Вашите лични данни и оценяваме важността на защитата на поверителността на данните Ви, Ви информираме за следното:

Ние, Интерснак България ЕООД зачитаме поверителността на потребителите на нашия уебсайт. Вярваме, че внимателното и акуратно боравене с лична информация от потребителите е особено важно в Интернет. Това означава: ние се ангажираме да обработваме личните Ви данни въз основа на тези разпоредби за защита на данните по всяко време с най-голямо внимание, с най-голямо чувство за отговорност и в съответствие със съответните разпоредби за защита на данните.

По-долу бихме искали да ви дадем кратък преглед на начина, по който обработваме личната информация. 

Следващата информация се отнася изключително за уебсайта на www.chio.bg и неговите подстраници.

Забележка за законни настойници

Като част от нашите интернет дейности, ние отдаваме голямо значение на информирането на деца и младежи на възраст под 18 години, които се нуждаят от разрешението на родителите си, преди да разкрият своята лична информация.

Ако разберем, че такива данни са ни предадени без съгласието на родителите или други законни настойници, ние ще ги изтрием незабавно. По този начин ние зависим от съответната информация от Вас като родители или законен настойник.

В този контекст призоваваме родителите и настойниците да наблюдават използването на интернет от децата им и да говорят с децата си за безопасното и отговорно използване на личните им данни в Интернет.

 1. Отговорен орган за обработката на лични данни е:
  Интерснак България ЕООД
  гр. София, п.к. 1505
  Телефон: +359 (0) 2 948 69 69
  Факс: +359 (0) 2 944 24 94
  E-mail: gdpr @ intersnack .bg

  2. Лични данни

"Лични данни" са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (по смисъла на Общия регламент за защита на данните). Събираните от нас лични данни варират в зависимост от целта на събирането им и продукта или услугата, които Ви предоставяме.

 • Лични данни за контакт, като например Вашето име, имейл адрес, физически адрес и телефонни номера;
 • Детайли за логин в акаунта, като например Вашия потребителски идентификатор, потребителско име и парола на имейл. Тези детайли са необходими за създаването на личен потребителски акаунт на една от нашите онлайн общности;
 • Комуникация с нас, която може да включва детайли за нашите разговори по чат, обслужваща линия и/или линии за обслужване на клиенти;
 • Демографската информация, като например Вашата възраст и предпочитания за стила на живот. Предпочитанията за стила на живот може да включват Вашето предпочитание към някои от предлаганите от нас продукти и Вашите интереси, свързани с въпросните продукти;
 • Хронология на браузъра, като например посетени страници, дата на посещение, местонахождение при посещение и IP адрес;
 • Запитвания за допълнителна информация;
 • Когато трябва да обработим лични данни, за да предоставим нашите услуги, ние изискваме от нашите клиенти да предоставят необходимата информация относно използването им на други заинтересовани лица (като членове на семейството);
 • Когато дадено лице се свърже с нас с въпрос, оплакване, коментар или обратна връзка (като име, данни за контакт и съдържание на комуникацията). В тези случаи лицето контролира личните данни, споделени с нас, а ние използваме данните само за да отговорим на запитването и да разгледаме въпроса по подходящ начин. Личните данни, посочени по-горе, могат да включват име, име на работодател, позиция, телефон, имейл и други бизнес контакти;
 • Обработваме лични данни на посетители на уебсайта ни, като се основаваме на законния ни интерес да осъществяваме нашата дейност на пазара или съгласието, ако субектът на лични данни е бил помолен да изрази такова. Например, ако искаме да сме сигурни, че маркетингът ни е подходящ за конретни лица, може да обработим личните данни, за да изпратим подходяща за тях комуникация.

Освен това, ние можем да събираме и косвено лични данни за вас, когато:

 • споделяте съдържание на страници на социални медии, уебсайтове или приложения, свързани с наши продукти или в отговор на наш промоционален материал на социални медии; или
 • ние четем или събираме лични данни за вас, като за целта четем информация, получена от други уебсайтове (например, може да публикуваме обява на уебсайт на трета страна и, когато вие кликнете на тази обява, ние може да получаваме информация за Вас и други посетители на уебсайта с цел да измерим обсега и успеха на тази обява).

3. Събиране, обработка и използване на инвентарни данни
Инвентарните данни са данни, които предоставяте на нашия уебсайт, за да се регистрирате за използване на нашите оферти и които обработваме, за да можем да предоставим услугите, които сте поискали (правно основание чл. 6, пар. 1, т. а) от Общ регламент относно защитата на данните, ОРЗД, GDPR).

3.1 Участие в промоции или състезания
Някои от промоциите и състезанията, в които можете да участвате чрез страницата на chio.bg, изискват регистрация, за да участвате. Когато участвате в тези кампании или състезания, ще бъдете помолени да предоставите Вашето собствено и фамилно име, улица и домашен номер, Вашия имейл адрес и всякакви други лични данни. Ние обработваме тези данни само дотолкова, доколкото това е необходимо за изпълнение на поетите задължения във връзка с кампаниите и състезанията. Тези данни няма да бъдат използвани за други цели без изрично, отделно съгласие от Ваша страна. Подробности за процеса и вида на съответните кампании или състезания, както и обхвата на данните, обработвани за тези цели, могат да бъдат намерени в условията за участие в отделните кампании и състезания.

Приемаме, че всеки от Вас предоставя само свои лични данни, които са актуални към момента на тяхното предоставяне. Всяко лице декларира, че данните са негови и предоставя същите доброволно и по собствена воля. Интерснак не носи отговорност за събиране и законосъобразно обработване на данни на трети лица, които са посочени от Вас при посещението Ви на нашия сайт.

3.2 Форма за контакт
На страницата на chio.bg ние Ви предоставяме форма за контакт, която можете да използвате, за да ни изпратите Вашите въпроси, предложения, искания или дори Вашата критика. За да се свържете с нас, използвайки този формуляр, трябва да въведете Вашето име, Вашият имейл адрес и съобщението, което искате да ни изпратите. Тези данни се съхраняват от нас и се предават на нашите представители за обслужване на клиенти, за да отговорят на Вашите запитвания. Изтриваме данните, натрупани в този контекст, след като съхранението вече не се изисква за тази цел, най-късно след 365 дни, освен ако няма различни законни права и задължения за съхранение.

4. Обработка на данни при достъп до chio.bg (данни за използване)Ние използваме Вашите данни, за да оптимизираме нашите онлайн оферти и да направим Вашето посещение на нашия уебсайт още по-удобно, индивидуално и сигурно.

4.1 Регистрационни файлове
Ако използвате уебсайта само за информационни цели, т.е., ако не се регистрирате или не ни предоставите информация по друг начин, само данните, които вашият браузър автоматично предава на сървъра, на който се хоства съдържанието, се съхраняват в така наречените регистрационни файлове и при необходимост се обработват. Когато разглеждате нашия уебсайт, ние събираме следните данни, които са технически необходими, за да Ви покажем нашия уебсайт и да гарантираме стабилност и сигурност (правно основание е член 6, пар. 1 буква е) от от Общ регламент относно защитата на данните, ОРЗД, GDPR) :

- IP адрес на искащия компютър
- Дата и час на заявката на сървъра
- URL адрес на съответния достъп до уебсайта
- Ако е приложимо URL на уебсайта, от който потребителят е осъществил достъп до уебсайта, до който е достъпен
- Име на искания файл
- Страница, от която е поискан файлът
- Състояние на достъпа на уеб сървъра (файлът е прехвърлен, файлът не е намерен, командата не е изпълнена и т.н.)
- Тип браузър и версия
- Операционна система на използвания терминал
- Количеството прехвърлени данни

Събирането на тези данни се извършва изключително в анонимна форма, така че събраните данни не позволяват да се правят изводи за конкретни лица. Тези данни не се обединяват с други източници на данни, които биха могли да се отнасят до човек. Ако е необходимо, данните ще бъдат оценени за статистически цели и автоматично изтрити след четири седмици.

Сървърите, на които се хоства chio.bg, на които се съхраняват личните данни, обработвани, когато посетите нашия уебсайт, се намират в София, България и се управляват от доставчик на хостинг услуги.

4.2 Бисквитки и други технологии

Нашият уебсайт използва така наречените „бисквитки“. Бисквитката е малък файл с данни, който се прехвърля към Вашия компютър, когато сърфирате в уебсайта. Бисквитката може да съдържа само информация, която ние изпращаме на Вашия компютър и чрез която получаваме определена информация - с нея не могат да се четат лични данни. Тази информация включва по-специално типа на вашия браузър и неговата версия, URL потока на кликване (т.е. кои уебсайтове сте посетили и в какъв ред на нашия уебсайт), датата и часа на посещението Ви при нас и номера на бисквитката. Когато използваме бисквитки и те са приети от Вас, ние не получаваме достъп до Вашата лична информация, а чрез бисквитките единствено можем да идентифицираме Вашия компютър. Чрез бисквитките не можем да направим никакви заключения относно Вашата самоличност, а генерираме единствено анонимна информация. Използваме само така наречените „свързани със сесията“ бисквитки: Те не остават на Вашия компютър. Ако напуснете нашия уебсайт, временната бисквитка също ще бъде изхвърлена. С помощта на събраната информация можем да анализираме моделите и структурите на използване на нашия уебсайт и да оптимизираме уебсайта, като подобрим съдържанието или персонализирането и опростим използването му. Ние не задаваме постоянни бисквитки, които да се запазват във Вашия браузер след напускане на нашия уебсайт.

Повечето браузъри (например Firefox, Chrome, Internet Explorer, Safari и др.) приемат бисквитки по подразбиране. Можете да разрешите или забраните временни и съхранени бисквитки независимо един от друг в настройките на браузъра. Ние обаче изрично посочваме, че някои функции не са достъпни за Вас на нашия уебсайт и че някои уебсайтове може да не се показват правилно, ако деактивирате бисквитките.

Ние уважаваме вашата поверителност.

Използваме бисквитки и скриптове, които улесняват използването на този сайт и получаваме информация за поведението на потребителите на този сайт. Ако бисквитката или скриптът не са необходими за работата на уебсайта, можете да изберете кои бисквитки и скриптове да използваме. Тези бисквитки се активират само след като дадете изричното си съгласие.

 Можете да намерите повече информация за бисквитките в нашата  политика за поверителност. Можете да оттеглите своето съгласие за използването на бисквитки и скриптове по всяко време.

Бисквитките са малки текстови файлове, които се използват от уебсайтовете, за да направят потребителското изживяване по-ефективно.

Съгласно закона можем да съхраняваме бисквитки на вашето устройство, ако те са абсолютно необходими за работата на този сайт. Нуждаем се от Вашето разрешение за всички други видове бисквитки.

Този сайт използва различни видове бисквитки. Някои бисквитки се поставят от трети страни, които се появяват на нашите страници.

Можете да промените или оттеглите съгласието си от декларацията за бисквитки на нашия уебсайт по всяко време.

Научете повече за това кои сме ние, как можете да се свържете с нас и как обработваме лични данни в нашата политика за поверителност.

Моля, включете идентификационния номер и датата на съгласието си, когато се свързвате с нас относно вашето съгласие.

Вашето съгласие се отнася за следните домейни: www.chio.bg

Текущото ви състояние: Разрешаване на бисквитки (задължително , маркетинг). 

Променете съгласието си  |  Оттеглете съгласието си

Необходимо (2)

Необходимите бисквитки помагат да се използва уебсайт, като се активират основни функции като навигация на страници и достъп до защитени области на уебсайта. Уебсайтът не може да функционира правилно без тези бисквитки.

Име

Доставчик

Предназначение

Процедура

Тип

CookieConsent

Cookiebot

Запазва състоянието на съгласие на потребителя за бисквитки в текущия домейн.

Една година

HTTP бисквитка

PHPSESSID

www.chio.bg

Поддържа състоянията на потребителя за всички заявки за страници.

сесия

HTTP бисквитка

4.3 Уеб анализ с Google Analytics
Този уебсайт използва услугата за анализ Google Analytics от Google Inc. („Google“). Google Analytics използва бисквитки, които се съхраняват на Вашия компютър и позволяват да се прави анализ за използването на уебсайта Ви. Информацията, запазена от бисквитката, обикновено се прехвърля на сървър на Google в САЩ и се записва там. Вашият IP адрес обикновено ще бъде съкратен, преди да бъде предаден от Google в държави-членки на Европейския съюз или в други държави, страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство. От наше име Google използва тази информация, за да оцени използването на уебсайта за нас, да съставя отчети за дейността на уебсайта и да предоставя други услуги, свързани с използването на уебсайта и интернет.

Бихме искали да отбележим, че Google Analytics е разширен, за да включи кода „_anonymizeIp ()“ на този уебсайт, за да осигури анонимно събиране на IP адреси (така нареченото IP маскиране). Следователно лична справка може да бъде изключена. Бихме искали да отбележим, че в този случай вашият IP адрес първо ще бъде събран от Google и след това ще бъде съкратен. Повечето от тези дейности се провеждат в ЕС, но отчасти и в САЩ. За повече информация относно обработката на данни, моля, вижте разпоредбите на компанията за защита на данните.

Можете да попречите на Google Analytics да събира и обработва данните ви, като коригирате настройките на бисквитките на Вашия браузър (вижте по-горе) или като изтеглите и инсталирате плъгина, предлаган от Google, на следната връзка:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB 

Можете да попречите на Google Analytics да събира данни, като кликнете върху следната връзка. Зададена е бисквитка за отказ, която предотвратява бъдещото събиране на вашите данни, когато посетите този уебсайт: Деактивирайте Google Analytics. Не забравяйте, че трябва да подновите тази бисквитка за отказ, ако изтриете тази или всички бисквитки чрез настройките на браузъра си. 

Използваме Google Analytics, за да анализираме използването на нашия уебсайт и да го подобряваме редовно. Можем да използваме получените статистически данни, за да подобрим нашата оферта и да я направим по-интересна. За изключителните случаи, в които личните данни се прехвърлят в САЩ, Google е предоставил на Щит за поверителност между ЕС и САЩ,  https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework . Правното основание за използването на Google Analytics е член 6, пар. 1, буква 1 е)  Общ регламент относно защитата на данните, ОРЗД, GDPR.

Информация за трети страни: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; Информация за условията за използване и защита на данните на Google може да бъде намерена на адрес https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/bg/ (Общи условия на Google Анализ) или на https://support.google.com/analytics/answer/3379636?hl=bg (Условия за обработване на данните на Google Analytics) и https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=bg&ref_topic=1008008 (Поверителност и сигурност на данните).

 4.4 Използване на приставки за социални медии и нашето присъствие в социалните медии
В момента сме активни в следните социални медии и използваме следните приставки за социални медии: Facebook и Google. Можете да разпознаете доставчика на приставката по първата й буква или логото на съответния бутон на първа страница на chio.bg. Даваме Ви възможност да използвате бутона за директна комуникация с доставчика на приставката. Използваме така нареченото решение с два клика. Това означава, че когато посетите нашия сайт, никакви лични данни първоначално не се предават на доставчиците на приставки. Само ако кликнете върху маркираното поле (бутон/иконка) и по този начин го активирате, доставчиците на приставки ще получат информацията, че сте имали достъп до съответния уебсайт на нашата онлайн оферта.

За нашата страница във Facebook, Facebook ни предоставя информация за това как посетителите използват нашата страница (така наречените „Page Insights“). Ние и Facebook Ireland Limited („Facebook“) носим съвместна отговорност за обработката на данните на Page Insights съгласно закона за защита на данните и сме сключили съответно споразумение (съгласно чл. 26 от Общ регламент за защитата на данните, ОРЗД, GDPR). Основното съдържание на това споразумение, което е от значение за Вас, е: Facebook поема основната отговорност за обработката на данните от Insights съгласно Общ регламент за защитата на данните, ОРЗД и за спазването на всички приложими ОРЗД задължения във връзка с обработката на данни от Insights (включително, но не само, относно изпълнението на правата на субекта на данните). В края на този раздел ще Ви покажем къде можете да намерите допълнителна информация за обработката на данни от Facebook.

В противен случай нямаме влияние върху събраните данни и операциите по обработка на данните, нито сме наясно с пълния обхват на събирането на данни, целите на обработката или периодите на съхранение. Също така нямаме информация за изтриването на данните, събрани от доставчика на приставки.

Доставчикът на приставки съхранява събраните данни за Вас като профил на използване и ги използва за реклама, проучване на пазара и / или дизайн, базиран на нуждите на своя уебсайт. Подобна оценка се извършва по-специално (също и за потребители, които не са влезли в системата), за да се покаже реклама, основана на нуждите, и да се информират други потребители на социалната мрежа за Вашите дейности на нашия уебсайт. Имате право да възразите срещу създаването на тези потребителски профили, въпреки че трябва да се свържете със съответния доставчик на приставки, за да упражните това право.

Чрез нашите присъствия в социалните медии и приставките Ви предлагаме още по-привлекателна гама от информация за нашите продукти и възможността за взаимодействие със социалните мрежи и други потребители, така че да можем да подобрим нашата оферта и да я направим по-интересна за Вас като потребител. Правното основание за използването на потребителски данни и приставки е член 6, пар. 1 т. 1, буква е) от Общ регламент за защитата на данните, ОРЗД.

Данните се предават независимо дали имате акаунт при доставчика на приставки и сте влезли там. Ако сте влезли с доставчика на приставки, Вашите данни, събрани от нас, ще бъдат присвоени директно към Вашия съществуващ акаунт при доставчика на приставки. Ако натиснете активирания бутон и например свържете страницата, доставчикът на приставки също запазва тази информация във Вашия потребителски акаунт и я споделя публично с Вашите контакти. Препоръчваме Ви да излизате редовно след използване на социална мрежа, но особено преди да активирате бутона, ако искате да избегнете присвояване на Вашия профил с доставчика на приставки.
Допълнителна информация за целта и обхвата на събирането на данни и тяхната обработка от доставчиците на социални медии и приставки може да се намери в декларациите за защита на данните на тези доставчици, изброени по-долу. Там ще намерите и допълнителна информация за Вашите права в това отношение и опции за настройка за защита на поверителността Ви.

Адреси на съответните доставчици на приставки и URL адрес с тяхната информация за защита на данните:

5. Вашите права
Вие имате следните права спрямо нас по отношение на вашите лични данни:

 • Право на информация 
 • Право на коригиране, ако: 
  • смятате, че личните данни, които притежаваме за Вас, са неверни; или
  • личните данни не се обработват законно, но вместо да бъдат изтрити, Вие бихте предпочели да ограничим обработването им; или
 • Право на изтриване, ако:
  • Вашите лични данни вече не са необходими във връзка с целите, за които сме ги събрали; или
  • оттеглите съгласието, което преди това сте ни дали за обработката на Вашите лични данни, и вече няма законово основание за обработването на въпросните лични данни; или
  • изразите пред нас възражението си срещу обработването на Вашите лични данни за директни маркетингови цели; или
  • изразите пред нас възражението си срещу обработването на Вашите лични данни за легитимните интереси на Интерснак (като например подобряване на цялостното потребителско изживяване на уебсайтове);
  • личните данни не се обработват законно; или
  • Вашите лични данни трябва да бъдат изтрити с оглед съблюдаването на закона.
  • Ако събираните от нас лични данни вече не са необходими за никакви цели и законът не ни задължава да ги запазим, ние ще направи всичко възможно да ги изтрием, унищожим или да ги деидентифицираме завинаги.
  • Ние ще съхраняваме Вашите лични данни за периода, необходим за изпълнение на целите, за които са били събрани данните, както е описано в тази Декларация за защита на поверителността на данните. Като общо правило съхраняваме данните до постигане на целта, за която са събрани, окончателното уреждане на всички финансови отношения и/или изтичане нормативно определените минимално изискуеми срокове, предвидени в действащото законодателство: Закона за счетоводството, Закона за данъка върху добавената стойност, Закона за частната охранителна дейност, Закона за задълженията и договорите и други закони, в които е предвиден минимален срок за съхранение (например ведомостите за заплати се съхраняват за срок от 50 години, документите за данъчен контрол за срок от 10 години и т.н.).
  • При изменения в националното законодателство, касаещи посочените по-горе срокове, ние ще се съобразим с действащите нормативни изисквания.
 • Право на ограничаване на обработката, ако:
  • ние вече не се нуждаем от Вашите лични данни за целите, за които сме ги събрали, но Вие изисквате данните с цел завеждането, упражняването или защитата на съдебни искове; или
  • Вие сте възразили на обработването на вашите лични данни и очаквате потвърждение за това дали интересите ви във връзка с подобно възражение имат преимущество пред легитимните основания за обработването на данните Ви.
 • Право на възражение срещу обработка, ако:
  • не можем да докажем непреодолими законооснователни причини за обработването или за установяването, упражняването или защитата на правни искове.
 • Право на преносимост на данни: 

Вашите лични данни са преносими. Това означава, че те могат да бъдат премествани, копирани или предавани по електронен път. Все пак, това право е приложимо само, когато:

 • Обработването е въз основа на Вашето съгласие.
 • Обработването се извършва във връзка с изпълнението на даден договор.
 • Обработването се извършва посредством автоматизирани средства.

За да упражните тези права, моля използвайте нашата контактна форма.

Също така имате право да подадете жалба до надзорния орган за защита на данните относно обработката на Вашите лични данни от нас. Адресът за подаване на жалба до Комисия за защита на личните данни е: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

6. Възражение или отмяна срещу обработването на вашите данни
Ако сте ни дали съгласието си за обработката на лични данни, можете да го направите по всяко време, без да посочвате причини по имейл на gdpr@intersnack.bg или чрез контактната форма на този линк. Ефектите от отмяната са ограничени до съхранението и използването на лични данни, които не обработваме въз основа на други правни основания.

Ако основаваме обработването на Вашите лични данни на претегляне на интереси (член 6, пар.1 т. 1, буква е) от Общ регламент за защитата на данните, ОРЗД), можете да напишете възражение срещу обработката. Такъв е случаят, ако обработваме Вашите данни за маркетингови цели без Вашето предварително съгласие или, по-специално, ако обработката не е необходима за изпълнение на договор с Вас, който споменахме в контекста на горните описания на функциите.

Можете да възразите срещу обработката на данни с маркетингови цели, без да посочвате причини.
Във всички останали случаи Ви молим да обясните причините, поради които не трябва да обработваме Вашите данни, както сме направили. В случай на Ваше обосновано възражение, ние незабавно ще ограничим по-нататъшната обработка на данни, ще проверим ситуацията и ще спрем или коригираме обработката на данни, или ще Ви посочим нашите непреодолими законни интереси, въз основа на които ще продължим да обработваме.

7. Връзки към други уебсайтове
Ако нашият уебсайт съдържа връзки към други уебсайтове, ние изрично посочваме, че нямаме влияние върху тяхното съдържание или как те обработват Вашите данни и не носим отговорност за тях. Ето защо препоръчваме, когато посещавате която и да е друга страница, да се уверите, че сте съгласни с техните разпоредби за защита на данните и други насоки.

Ако установите, че нашият уебсайт съдържа линк към страница, чието съдържание - независимо от това - трябва да се счита за поне съмнително, ще сме Ви много благодарни, ако ни увомите чрез контактната форма.

8. Разпоредби за защита на данните относно прилагането и използването на Google Analytics (с функция за анонимизиране)

8.1. Разработчиците на този сайт са интегрирали компонента на Google Analytics (с функция за анонимизиране) на този уебсайт. Google Analytics е услуга за уеб анализ. Уеб анализът е събиране, събиране и анализ на данни за поведението на посетителите на уебсайта. Услуга за уеб анализ събира, наред с други неща, данни на уебсайта, от който субектът на данни е дошъл до уебсайт (така наречения referral), кои подстраници на уебсайта са били достъпни или колко често и за колко време е била преглеждана подстраница. Уеб анализът се използва главно за оптимизиране на уебсайт и за анализ на разходите и ползите от интернет рекламата.

Операционната компания на компонента Google Analytics е Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, САЩ.

Разработчиците на този сайт използват добавката "_gat._anonymizeIp" за уеб анализ чрез Google Analytics. Чрез това допълнение IP адресът на интернет връзката на съответното лице се съкращава и анонимизира от Google, ако нашият уебсайт е достъпен от държава-членка на Европейския съюз или от друга страна, подписала Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Целта на компонента Google Analytics е да анализира потока от посетители на нашия уебсайт. Освен всичко друго, Google използва получените данни и информация за оценка на използването на нашия уебсайт, за съставяне на онлайн отчети за нас, които показват дейностите на нашия уебсайт, и за предоставяне на други услуги, свързани с използването на нашия уебсайт.

Google Analytics поставя бисквитка в системата за информационни технологии на съответното лице. Какво представляват бисквитките вече е обяснено по-горе. Чрез задаване на бисквитката Google има възможност да анализира използването на нашия уебсайт. Всеки път, когато се осъществи достъп до една от отделните страници на този уебсайт, която се управлява от лицето, отговорно за обработката, и на която е интегриран компонент на Google Analytics, интернет браузърът в системата за информационни технологии на съответното лице автоматично се задейства от съответния компонент на Google Analytics да предава данни на Google с цел онлайн анализ. Като част от този технически процес, Google получава познания за лични данни, като например IP адреса на съответното лице, който Google използва, наред с други неща.

Бисквитката се използва за съхраняване на лична информация, като например времето за достъп, местоположението, от което е направен достъп и честотата на посещенията на нашия уебсайт от заинтересованото лице. Всеки път, когато посещавате нашия уебсайт, тези лични данни, включително IP адресът на интернет връзката, използвана от съответното лице, се предават на Google в Съединените американски щати. Тези лични данни се съхраняват от Google в Съединените американски щати. Google може да предаде тези лични данни, събрани чрез техническия процес, на трети страни.

Заинтересованото лице може да предотврати настройването на бисквитки от нашия уебсайт, както вече беше показано по-горе, по всяко време чрез съответната настройка в използвания интернет браузър и по този начин трайно да възрази срещу настройката на бисквитките. Такава настройка на използвания интернет браузър също би попречила на Google да зададе бисквитка в системата на информационните технологии на съответното лице. Освен това бисквитка, която вече е зададена от Google Analytics, може да бъде изтрита по всяко време чрез интернет браузъра или друг софтуерен софтуер.

Освен това субектът на данните има възможност да възрази срещу събирането на данните, генерирани от Google Analytics, свързани с използването на този уебсайт и обработката на тези данни от Google и да предотврати това. За целта съответното лице трябва да има добавка за браузър под връзката https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB изтеглете и инсталирайте. Тази добавка за браузър информира Google Analytics чрез JavaScript, че никакви данни или информация за посещения на уебсайтове не могат да бъдат предавани на Google Analytics.  

Инсталирането на добавката за браузър се счита за възражение от Google. Ако системата за информационни технологии на засегнатото лице бъде изтрита, форматирана или преинсталирана по-късно, съответното лице трябва да преинсталира добавката за браузър, за да деактивира Google Analytics. Ако добавката на браузъра е деинсталирана или деактивирана от заинтересованото лице или друго лице, което се дължи на сферата им на влияние, има възможност за преинсталиране или повторно активиране на добавката на браузъра.

Можете също така да предотвратите събирането на данни от Google Analytics, като кликнете върху следната връзка. Ще бъде зададена бисквитка за отказ, която предотвратява събирането на вашите данни при бъдещи посещения на този уебсайт: Деактивирайте Google Analytics.

Допълнителна информация и приложимите разпоредби за защита на данните на Google могат да бъдат намерени адреси https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/bg/ (Общи условия на Google Анализ) или на https://support.google.com/analytics/answer/3379636?hl=bg (Условия за обработване на данните на Google Analytics) и https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=bg&ref_topic=1008008 (Поверителност и сигурност на данните).

9. Разпоредби за защита на данните за прилагането и използването на Google AdWords

Разработчиците на този сайт са интегрирали Google AdWords на този уебсайт. Google AdWords е услуга за интернет реклама, която позволява на рекламодателите да поставят реклами в резултатите от търсачката на Google, както и в рекламната мрежа на Google. Google AdWords дава възможност на рекламодателя да дефинира предварително определени ключови думи, посредством които рекламата се показва в резултатите от търсачката на Google само, ако потребителят извика с търсачката резултат, свързан с ключова дума. В рекламната мрежа на Google рекламите се разпространяват до тематично подходящи уебсайтове, като се използва автоматичен алгоритъм и се вземат предвид предварително дефинираните ключови думи.

Операционната компания за услугите на Google AdWords е Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, САЩ.

Целта на Google AdWords е да популяризира нашия уебсайт чрез показване на свързана с интереси реклама на уебсайтовете на трети страни и в резултатите от търсачката на търсачката на Google и чрез показване на реклама на трети страни на нашия уебсайт.

Ако дадено лице достигне до нашия уебсайт чрез реклама от Google, в системата за информационни технологии на съответното лице от Google се съхранява така наречената „бисквитка за преобразуване“. Какво представляват бисквитките вече е обяснено по-горе. Бисквитката за преобразуване губи своята валидност след тридесет дни и не се използва за идентифициране на засегнатото лице. Ако бисквитката все още не е изтекла, бисквитката за преобразуване се използва, за да се определи дали на нашия уебсайт са достъпни определени подстраници, например количката за пазаруване от система за онлайн магазини. С „бисквитката“ за преобразуване и ние, и Google можем да разберем дали човек, който е дошъл на нашия уебсайт чрез реклама от AdWords, е генерирал продажби.

Данните и информацията, събрани чрез използването на бисквитката за преобразуване, се използват от Google за съставяне на статистика за посещенията на нашия уебсайт. Тези статистически данни за посещения на свой ред се използват от нас за определяне на общия брой потребители, които са били насочени към нас чрез реклами на AdWords, т.е.за определяне на успеха или неуспеха на съответната реклама на AdWords и за оптимизиране на нашите реклами в AdWords за в бъдеще . Нито нашата компания, нито други рекламодатели на Google AdWords получават информация от Google, която би могла да идентифицира засегнатото лице.

Бисквитката за преобразуване се използва за съхраняване на лична информация, като уебсайтовете, посетени от засегнатото лице. Всеки път, когато посещавате нашия уебсайт, личните данни, включително IP адресът на интернет връзката, използвана от съответното лице, се предават на Google в Съединените американски щати. Тези лични данни се съхраняват от Google в Съединените американски щати. Google може да предаде тези лични данни, събрани чрез техническия процес, на трети страни.

Заинтересованото лице може да предотврати настройването на бисквитки от нашия уебсайт, както вече беше показано по-горе, по всяко време чрез съответната настройка в използвания интернет браузър и по този начин трайно да възрази срещу настройката на бисквитките. Такава настройка на използвания интернет браузър също би попречила на Google да зададе бисквитка за преобразуване в системата на информационните технологии на съответното лице. В допълнение, бисквитка, вече зададена от Google AdWords, може да бъде изтрита по всяко време чрез интернет браузъра или друг софтуерен софтуер.

Субектът на данните също има възможност да възрази срещу рекламиране въз основа на интереси от Google. За целта съответното лице трябва да кликне върху връзката https://www.google.bg/preferences?hl=en-BG&fg=1  от всеки от използваните интернет браузъри и да направи желаните настройки там.

Допълнителна информация и приложимите разпоредби за защита на данните на Google могат да бъдат намерени на адрес https://policies.google.com/privacy  

10. Разпоредби за защита на данните относно прилагането и използването на YouTube
Разработчиците на сайта са интегрирали компоненти от YouTube на този уебсайт. YouTube е интернет видео портал, който позволява на видеоиздателите да публикуват видеоклипове безплатно, а други потребители да ги гледат, оценяват и коментират безплатно. YouTube позволява публикуването на всички видове видеоклипове, поради което пълни филмови и телевизионни програми, но също така и музикални клипове, трейлъри или видеоклипове, направени от самите потребители, могат да бъдат достъпни чрез интернет портала.

YouTube се управлява от YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC е дъщерно дружество на Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, САЩ.

Всеки път, когато се напише една от отделните страници на този уебсайт, която се управлява от лицето, отговорно за обработката и на която е интегриран компонент на YouTube (видеоклип в YouTube), интернет браузърът в системата за информационни технологии на съответното лице автоматично се заменя със съответния компонент на YouTube Ви подканва да изтеглите представяне на съответния компонент на YouTube от YouTube. Допълнителна информация за YouTube можете да намерите на https://www.youtube.com/intl/bg/about/ Като част от този технически процес, YouTube и Google получават знания коя конкретна подстраница на нашия уебсайт е посетена от заинтересованото лице.

Ако съответното лице е влязло в YouTube по едно и също време, YouTube разпознава коя конкретна подстраница на нашия уебсайт засегнатото лице посещава, като извиква подстраница, която съдържа видеоклип в YouTube. Тази информация се събира от YouTube и Google и се присвоява на съответния акаунт в YouTube на съответното лице.

YouTube и Google винаги получават информация чрез компонента на YouTube, че съответното лице е посещавало нашия уебсайт, ако съответното лице е влязло в YouTube едновременно с достъпа до нашия уебсайт; това се извършва независимо дали засегнатото лице кликва върху видеоклип в YouTube или не. Ако субектът на данните не желае тази информация да се предава на YouTube и Google, той може да предотврати предаването, като излезе от акаунта си в YouTube, преди да извика нашия уебсайт.

Публикуваните от YouTube разпоредби за защита на данните, които са достъпни на https://policies.google.com/privacy?hl=bg&gl=bg  предоставят информация за събирането, обработката и използването на лични данни от YouTube и Google.

 

Кaк да се свържете с нас?

Ако имате някакви въпроси, коментари или оплаквания относно настоящата Декларация за защита на поверителността на данните или обработването на Вашите лични данни, моля свържете се с нас и с отговорните лица за защитата на данните Ви чрез нашата страница за контакт или с длъжностното лице по защита на личните данни на следния имейл: gdpr@ intersnack .bg 

 Тази Декларация за защита на поверителността на данните е актуализирана за последен път на 29.09.2020 г.