Периодите за участие в играта са: за голямата и седмичната награда от 05.02.2024 г. до 07.04.2024 г.; за дневните награди от 05.02.2024 г. до 24.03.2024 г. или до изчерпване количествата на участващите в играта продукти. Участието в играта за голямата и седмичните награди не е обвързано с покупка. Участието в играта за дневните награди е обвързано с покупка на продукт. Пази опаковата за валидиране получаването на дневна награда! Печелившите ще бъдат изтеглени на лотариен принцип. Виж пълните правила на играта, съдържащи и пълното описание на наградите тук. Изображенията на наградите са с илюстративен характер.
animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation

Чио ЧИПС

60 г / 140 г
60 г / 140 г
60 г / 140 г
140 г
140 г
140 г
140 г

Чио ЧИПС PARTY PACK

200 г / 255 г
255 г
200 г / 255 г

Чио INTENSE

120 г
120 г
120 г
120 г
120 г

Чио INTENSE PARTY PACK

190 г
190 г

Чио ЧИПС ОТ ЛЕЩА

65 г
65 г

Специалитети

60 г
80 г
45 г