Правила

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНА ИГРА НА CHIO

Раздел I

Общи разпоредби

 1. Тази игра се организира от "Интерснак България" ЕООД (наричан по-долу Организатор), с търговски адрес 1505 София, бул. Ситняково 48, МОЛ Сердика, Офис сграда, етаж 6.

 2. Играта има две механики за участие, с различни изисквания за участие, различни периоди на провеждане и съответно различни награди. Едната от механиките за участие е обвързана с покупка на продукт, предлаган от Организатора, а другата не е обвързана с покупка на продукт.

 3. Период на Играта: по всяка от двете механики на Играта има различни периоди за участие и същите са както следва:

3.1. Периодът за участие в Играта по механика № 1, участието в която е обвързано с покупка на продукт и се участва за дневни награди (ваучери на стойност 100 (сто) лв. от платформата Edenred), е от 01.05.2023 г. до 18.06.2023 г.

3.2. Периодите за участие в Играта по механика № 2, участието в която не е обвързано с покупка на продукт, са два в зависимост от вида на наградите, за които се участва, като периодите са както следва:

3.2.1.Периодът за участие за седмични награди (смартфон Samsung Galaxy S23 Ultra, 5G, 256 GB) е от 01.05.2023 до 18.06.2023 г. (7 седмици).

3.2.2. Периодът за участие за голяма награда (комплект телевизор 55 Samsung QE-55QN95B 4K ULTRA HD QLED и конзола Xbox Series X, 1TB) е от 01.05.2023 до 30.06.2023 г.; 1. Играта се организира и провежда само на територията на Република България и е отворена за участие за дееспособни физически лица, навършили 18 годишна възраст, с изключение на служителите на „ИНТЕРСНАК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, служителите на рекламните агенции, взели участие в рекламната кампания на Играта, както и членовете на семействата на всички горепосочени лица (съпрузи, деца и родители)

 2. За участие в Играта е необходимо участниците да си направят регистрация на уебсайта www.chio.bg , при която регистрация се създава личен профил на участника. Със създадения личен профил участникът може да участва в двете механики на Играта, като за участието си в съответната механика на Играта следва да бъдат изпълнени и останалите условия за участие в съответната механика на Играта. За регистрацията на личен профил е нужно да бъдат предоставени електронна поща, две имена и телефонен номер на лицето. За регистрацията е необходимо участникът да даде съгласие за обработване на личните му данни за целите на Играта.

 3. Участвайки в тази Игра, участниците потвърждават, че са запознати с настоящите правила на Играта, разбират, приемат и се ангажират да спазват тези правила и техните разпоредби.

Раздел II

Механизъм на Играта

 1. Играта включва две механики за участие: 

Механика №1 за участие в тегления за дневни награди: дневни награди – общо 294 бр. ваучери на стойност 100 (сто) лв. от платформата Edenred. Общият брой награди е разпределен по равно за всеки ден от периода на Играта по Механика № 1, както следва: по 6 бр. всеки ден.

Механика №2 за участие в теглене за седмични награди и голяма награда: седмични награди – общо 7 бр. смартфон Samsung Galaxy S23 Ultra, 5G, 256 GB; голяма награда – 1 бр. комплект телевизор 55 Samsung QE-55QN95B 4K ULTRA HD QLED и конзола Xbox Series X, 1TB;7.1. МЕХАНИКА №1 за участие в тегления за дневни награди.

7.1.1.За участие в тегленето за спечелване на дневни награди от Механика № 1 се изисква потребителят да си направи регистрация на сайта на www.chio.bg, при която регистрация предоставя данни за негови електронна поща, две имена и телефонен номер и дава съгласие за обработване на личните му данни за целите на Играта. Участието в Играта за спечелване на награди от Механика №1 е обвързано с покупка на продукт, предлаган от Организатора.

За да участва в Играта за спечелване на награда от Механика №1 потребителят трябва да закупи поне един продукт от участващите в промоцията продукти Chio в периода от 01.05.2023 г. до 18.06.2023 г. Всички промоционални опаковки с продукти, участващи в Играта за спечелване на награди от Механика № 1, са маркирани с промолента, неразривна част от опаковката. Върху промолентата присъства QR код, който служи за пряк път до уеб страницата, където се провежда Играта. 

Лицевата страна на промоционалните опаковки съдържа уникален 14 цифрен код обозначен с “ПРОМОКОД:…”. За да участват в тегленията за дневни награди, участниците трябва, след вход в потребителския си профил на сайта www.chio.bg, да регистрират 14 цифрения код обозначен с „ПРОМОКОД:…“. Всеки 14 цифрен код може да бъде регистриран само веднъж. Регистрираният код участва във всички тегления за дневни награди до спечелване на награда с него или до последното теглене на дневни награди от Играта, което от двете обстоятелства настъпи по-рано. Всеки код, изтеглен като печеливш за дневна награда, отпада от следващите тегления. С всеки код може да се спечели само една награда.

7.1.2. Продуктите Chio, които участват в промоционалната кампания (Играта по Механика № 1) са следните:

Чио Снакс 60г пиле ( 20/k )

Чио Снакс 80г сирене (12/к)

Чио чипс 140г паприка (10/k)

Чио чипс 140г пиле (10/k)

Чио чипс 140г сирене (10/k)

Чио чипс 140г сметана и лук (10/k)

Чио чипс 140г сол (10/k)

Чио чипс 140г кетчуп (10/k)

Чио чипс 140г гъби (10/k)

Чио чипс 200г сол (8/k)

Чио чипс 200г сметана и лук (8/k)

Чио чипс 255г паприка (6/k)

Чио чипс 255г сметана и лук (6/k)

Чио чипс 255г сол (6/k)

Чио чипс 60г паприка (12/k)

Чио чипс 60г сметана и лук (12/k)

Чио чипс 60г сол (12/k)

Чио чипс Интенс 130г кетчуп (10/k)

Чио чипс Интенс 130г морска сол (10/k)

Чио чипс Интенс 130г пикантно пиле (10/k)

Чио чипс Интенс 130г сладка паприка (10/k)

Чио чипс Интенс 130г сметана и магданоз (10/k)

Чио чипс Интенс 190г морска сол (8/k)

Чио Чипс Интенс 190г сметана и магданоз (8/k)

Чио чипс от леща 65г паприка (20/k)

Чио чипс от леща 5x65г паприка (4/k)

Чио чипс от леща 65г сметана и лук (20/k)

Чио чипс от леща 5x65г сметана и лук (4/k)

Чио чипс Лайт 125г карамелизиран лук (12/k)

Чио Пелети 45г сол (30/k)

В промоционалната кампания участват само продукти Chio  с промоционална опаковка, обозначена с промолента и съдържащи промокод. Общият брой на всички промоционални опаковки с продукти е 1 202 751

7.1.3. Получаване на награда от Механика № 1: всички спечелени награди, при изпълнение на посочените по-долу условия, ще бъдат изпратени до адрес на територията на Република България, посочен от съответния участник, спечелил награда. .

За спечелването на наградата спечелилият участник ще бъде уведомен с телефонно обаждане на посочения от него телефонен номер и ще му бъде изпратен уведомителен имейл, в срок от 10 дни от тегленето на наградите. В срок от 10 дни от получаване на уведомителния имейл, печелившият участник следва да предостави като отговор на уведомителния имейл снимка на печелившата опаковка от продукт, ясно показваща 14 цифрения код, който потребителят е регистрирал на сайта и с който печели своята награда, както и следва да предостави точен адрес на територията на Република България за получаване на наградата. С изпращането на снимката потребителят валидира правото си да получи спечелената награда. Спечелената награда се изпраща по куриер до адреса за получаване на наградата, предоставен от спечелилия участник. Организаторът не отговаря ако спечелилият наградата участник е предоставил грешен или непълен електронен адрес или електронен адрес на друго лице или грешен телефонен номер и това попречи да се осъществи връзка с него. „Интерснак България“ не носи отговорност, в случай че спечелилият участник не отговаря на посочените от него телефонен/ни номер/а. „Интерснак България“ не носи отговорност при забавяне и неспазване от страна на спечелилия участник на срока за предоставяне на необходимата информация за валидиране на правото му да получи спечелената награда и адрес за доставка, като в случай на неспазване на срока или неизпълнение на условията за валидиране правото му да получи наградата, спечелилият участник губи правото си да получи спечелената награда. 

Организаторът не отговаря ако участникът е предоставил грешен или неточен адрес за получаване на наградата и наградата не може да му бъде доставена. Спечелилият участник губи правото си да получи наградата ако не изпълни условията за получаването й и/или ако не се намира на адреса, посочен от него за получаване на наградата при посещението на представител на куриерската фирма за доставка и не се яви в срок от 14 /четиринадесет/ дни в офиса на куриерската фирма да получи наградата си. В случай че спечелилият дневна награда участник загуби правото си да получи спечелена награда се извършва ново теглене за съответната награда, при което се тегли нов печеливш и наградата се предоставя на него при условията за получаване на наградата, така както са описани по-горе.

Спечелилите награда участници се обявяват и на уебсайта www.chio.bg като се посочват две имена и дата на изтегляне. С участието си в Играта всеки участник дава съгласието си при спечелване на награда да бъдат обявени двете му имена на уебсайта www.chio.bg .7.2. МЕХАНИКА №2 за участие в теглене за седмична и/или голяма награда. Участието в Играта по Механика № 2 не е обвързано с покупка на продукт.

7.2.1. За участие в тегленето за спечелване на седмични награди и/или голяма награда от Механика № 2 се изисква потребителят да си направи регистрация на сайта на www.chio.bg, при която регистрация предоставя данни за негови електронна поща, две имена и телефонен номер и дава съгласие за обработване на личните му данни за целите на Играта.

За да участва в тегленето за седмичните награди и/или голямата награда от Механика № 2 потребителят, който вече се е регистрирал на сайта www.chio.bg и е влезнал в профила си трябва успешно да стартира Play бутона на сайта www.chio.bg, като по този начин участва в Играта по Механика № 2 за спечелването на голямата и/или седмична награда. При всяко успешно стартиране, потребителят бива уведомен, че опитът му е успешен, чрез служебно съобщение на сайта. От профила си на сайта, който всеки участник създава индивидуално и по свое желание, участникът може да  следи  хронологията на успешно стартиране на Play бутона. Всеки участник ( с профил) има право само по 1 път на ден (за 24 часа от 00:00 часа до 23:59 часа на съответния ден) да стартира Play бутона на сайта в Играта по механика № 2, като при повторен опит за стартиране на Play бутона в рамките на деня системата няма да му позволи Play бутона на сайта да бъде стартиран повторно. Всяко следващо (след първото) успешно стартиране на Play бутона увеличава шансовете на участника за спечелване на голямата и/или седмичните награди, защото при тегленето на съответната награда всеки участник участва с броя стартирания на Play бутона на уебсайта.

7.2.3. Печелившите на седмичните награди ще се теглят всеки вторник в период от седем поредни седмици, като първото теглене е на дата 09.05.2023 г. Подробните характеристики на наградата са описани в точка 8.2.

7.2.4. На 04.07.2023 г. ще бъде изтеглена голямата награда – 1 бр. комплект телевизор 55 Samsung QLED и конзола Xbox Series X, като подробните характеристики на наградата са описани в точка 8.2. При тегленето на седмичните и голямата награда ще бъдат изтеглени по 3 резервни участници.

 

7.2.5. За спечелването на съответната награда спечелилият я участник ще бъде уведомен с телефонно обаждане на посочения от него телефонен номер и ще му бъде изпратен уведомителен имейл, в срок от 10 дни от тегленето за съответната награда. В имейла, с който участникът се уведомява за спечелване на седмичната или голяма награда Организаторът изпраща като прикачен файл и формуляр на декларация за получаване на наградата, като участникът спечелил наградата следва в срок от 10 дни от получаване на уведомителния имейл да върне отговор на същия с данни за точен адрес на територията на Република България за получаване на наградата, както и като прикачен файл към отговора да изпрати декларацията за получаване на наградата с попълнени данни за неговите три имена, ЕГН, постоянен адрес по лична карта и телефон за връзка (без подпис на декларацията), която декларация ще му бъде предоставена за подпис при получаване на наградата.

7.2.6. Всяка от седмичните награди и голямата награда са с пазарна стойност над 100 лева и същите са облагаеми с окончателен данък по ЗДДФЛ. С приемането на награда от Играта по Механика № 2 получателят й се счита запознат с чл. 65, ал. 7 от ЗДДФЛ и другите приложими разпоредби на ЗДДФЛ относно данъчното облагане на получени награди от физически лица. Организаторът ще декларира спечелената награда пред НАП за съответния период като ще заплати дължимия данък за своя сметка от името на спечелилия наградата участник като данъчно задължено лице. Спечелената награда се получава лично от спечелилия я участник или чрез упълномощен негов представител с нотариално заверено пълномощно. Предаването и приемането на спечелените седмични награди и голяма награда се извършва с куриер до посочения от спечелилия участник адрес на територията на Република България. При получаването на наградата от Механика № 2 участникът следва да подпише декларацията за получаване на наградата, предоставена му от куриера, която е предварително попълнена и изпратена от спечелилия я участник, съгласно условията по-горе. При предаване на наградата куриерът изисква лична карта на получателя за идентификацията му като лице, имащо право да получи наградата и изисква от получателя да подпише декларацията за получаване на наградата. Организаторът не отговаря ако спечелилият наградата участник е предоставил грешен или непълен електронен адрес или електронен адрес на друго лице или грешен телефонен номер и това попречи да се осъществи връзка с него. „Интерснак България“ не носи отговорност, в случай че спечелилият участник не отговаря на посочените от него телефонен/ни номер/а. „Интерснак България“ не носи отговорност при забавяне и неспазване от страна на спечелилия участник на срока за предоставяне на необходимата информация за адрес за получаване на наградата на територията на Република България и попълнена декларация за получаване на наградата, като в случай на неспазване на срока или неизпълнение на посочените условия спечелилият участник губи правото си да получи спечелената награда. Организаторът не отговаря ако участникът е предоставил грешен или неточен адрес за получаване на наградата и наградата не може да му бъде доставена.. Спечелилият участник губи правото си да получи наградата ако не изпълни условията за получаването й и/или ако не се намира на адреса, посочен от него за получаване на наградата при посещението на представител на куриерската фирма за доставка и не се яви в срок от 14 /четиринадесет/ дни в офиса на куриерската фирма да получи наградата си.

В случай че спечелилият седмична или голяма награда участник загуби правото си да получи спечелена награда, то тогава наградата се предоставя на съответния изтеглен резервен участник (по поредност на изтегляне) при условията за получаване на наградата, така както са посочени по-горе.

Спечелилите награда участници се обявяват и на уебсайта www.chio.bg като се посочват две имена и дата на изтегляне. С участието си в Играта всеки участник дава съгласието си при спечелване на награда да бъдат обявени двете му имена на уебсайта www.chio.bg .Раздел III 

 1. Награди

8.1. Награден фонд от Механика № 1 на играта:

- Дневни награди: ваучери на стойност 100 (сто) лв. от платформата Edenred – общо 294 броя (всеки ден се теглят по 6 броя). Общ брой дневни награди : 294

Edenred е предплатена карта за пазаруване, която може да бъде използвана на всички POS терминали, приемащи разплащания с Mastercard, както и за онлайн покупки до размера на заредените средства. Срокът на валидност е изписан на лицевата страна и е не по-кратък от 2 години от нейното издаване. Картата може да бъде използвана до изчерпване на нейната наличност. Преди използване Edenred картата трябва да бъде активирана  в интернет  на (www.myedenred.bg). С нея можете да плащате на ПОС терминал или в интернет (затворена е за използване на АТМ). Няма такси при ползване на Edenred картата в рамките на 6 месеца от датата на нейното издаване, след това се прилагат таксите описани в общите правила на Edenred (https://www.edenred.bg/_dl/10s). Плащането с нея е защитено с ПИН код, който се получава след активация. Такса за подмяна на Карти – по известие на Картодържателя за изгубена, открадната или повредена: Edenred може да подмени Картите чрез прилагане на таксите по буква „b“ и буква „c“ и в съответствие с изискванията на ОУ за Картодържатели. Картодържателите заплащат за своя сметка такси за преиздаване на Картите. Такса за обратно изкупуване (възстановяване на суми) на Е-парите: 10 лв. за Карта за сметка на Картодържателя. Пълните условия за използване на Edenred картата са достъпни на следния линк: https://www.edenred.bg/_dl/10s8.2 Награден фонд от Механика № 2 на играта:  

- Седмична награда - смартфон Samsung Galaxy S23 Ultra, 5G, 256 GB – общо 7 бр. (всяка седмица се тегли по 1 брой).

- Голяма награда – комплект телевизор 55 Samsung QE-55QN95B 4K ULTRA HD QLED и конзола Xbox Series X, 1TB, цвят черен – общо 1 бр.

-

8.3  Всички награди в Играта от Механика № 1 и Механика № 2 се теглят посредством електронен механизъм, на случаен принцип, в долуописания времеви период:

 • За дневни награди – теглене за ваучери на стойност 100 лв. от Edenred: всеки ден, считано от деня следващ началото на периода за участие до деня следващ края на периода за участие ( от 02.05.2023 г. до 01.07.2023 г. включително) като в тегленето участват всички кодове, регистрирани до 23:59 ч.  на деня предшестващ тегленето, без тези, които са изтеглени като печеливши;

 • За седмични награди – теглене за смартфон Samsung Galaxy S23 Ultra, 5G, 256 GB,: на 09.05; 16.05; 23.05; 30.05; 06.06; 13.06, 20.06.2023 г. в специално теглене пред нотариус;

 • За голямата награда- теглене за комплект телевизор 55 Samsung QE-55QN95B 4K ULTRA HD QLED и конзола Xbox Series X, 1TB, цвят черен: на 04.07.2023 г. в специално теглене пред нотариус;

8.4. Никоя от получените награди не може да се заменя с друга награда или с паричната й равностойност.

8.5. Показаните изображения на наградите в промоматериали и сайта са илюстративни и действителните награди могат да се различават  от изображенията в промоционалните материали и сайта.

Раздел IV 

 1. Защита на личните данни

Играта се провежда при спазване на изискванията на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета и Закона за защита на личните данни. Организаторът, в качеството си на администратор на лични данни, поема задължението, съгласно разпоредбите на Регламент 2016/679 и на Закона за защита на личните данни, да събира, съхранява и обработва личните данни, предоставени от Участниците в Играта единствено за целите на Играта, а именно: за провеждане на Играта, включително - определяне на печелившите Участници, оповестяване на две имена на участниците на уебсайта на Играта, предоставяне на наградите, удържане и внасяне на дължими данъци по закон и изпълнение на други задължения по закон.

С участието си в Играта Участниците дават изричното си съгласие да предоставят личните си данни, включително име, фамилия, имейл адрес, телефонен номер, а в случаите на спечелване на награда и: три имена, ЕГН, постоянен адрес, и адрес за получаване на наградата(наричани по-долу “Лични данни”), които да бъдат събирани и обработвани от Организатора "Интерснак България" ЕООД, ЕИК: BG130577464, с търговски адрес 1505 София, бул. Ситняково 48, МОЛ Сердика, Офис сграда, етаж 6, в качеството му на администратор на лични данни, както и данните да бъдат обработвани впоследствие от Организатора, в качеството му на лице, обработващо лични данни, в случай че се наложи с цел проверяване правото на Участника да участва в Играта. Съгласието за ползване на личните данни, предоставени от Участниците, се дава за срок от 5 години или за друг период, който може да произтича от законово изискване (наричан по-долу “Срок на съгласието”) и се отнася до всички изброени по-горе категории лични данни. Личните данни могат да бъдат обработвани автоматично (ако са в електронна форма), или не-автоматично (ако са в печатна форма). Предоставянето на лични данни е изцяло доброволно. Участникът потвърждава верността и точността на предоставените лични данни и в периодите на Играта се задължава да уведомява незабавно администратора за всяка промяна в личните си данни. Участникът потвърждава, че е наясно, че има право на защита на личните данни в съответствие със Закона за защита на личните данни (както и други приложими нормативни актове), а именно – Участникът има право да оттегли съгласието си по всяко време, без да дължи заплащане за това, чрез изпращане на писмено искане на адреса на Организатора. Предприетите мерки за защита на личните данни в съответствие с изискванията Регламент 2016/679, са насочени към осигуряване правата на Участниците, чиито лични данни се обработват, а именно: Право на достъп; Право на коригиране на неточни или непълни данни; Право на изтриване (правото да бъдеш забравен), ако са приложими условията на чл. 17 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679; Право на ограничение на обработването; Право на преносимост на данните, ако са налице условията за преносимост по чл. 20 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679; Право на възражение, ако са налице условията на чл. 21 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679; Право субектът на данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране. В случай на съмнение относно това, дали администраторът или лицето обработващо личните данни, спазва правата на Участника, Участникът има право да поиска обяснение за това от администратора или обработващия личните данни, както и да изисква извършване на необходимите коригиращи действия от страна на администратора или лицето, обработващо личните данни. Във всички случаи Участникът има право на жалба до Комисията за защита на личните данни или до компетентния административен съд. 

Организаторът не разкрива лични данни на трети страни и получатели, освен ако не е налице законово основание за получаване на данните или данните не са общодостъпни поради включването им в публичен регистър. Организаторът не трансферира обработваните лични данни на трети страни, които не са членки на ЕС, и на международни организации. 

Раздел V

Други

 1. Участниците в Играта са длъжни да спазват настоящите официални правила на Играта. Те ще бъдат достъпни на следния линк http://chio.bg за целия период на промоцията.

 2. Организаторът си запазва правото по всяко време да допълва или променя настоящите официални правила на Играта, като промените влизат в сила след оповестяването им на: http://chio.bg

 3. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това публично, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците.

 4. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичането на периодите на Играта или по други подобни поводи.

 5. Евентуално възникнали спорове между Организатора и участниците в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи и съгласно българското законодателство.

За контакти с Организатора на Играта: 02/ 948 69 69