Периодите за участие в игрите са: за голямата награда от 01.05.2023г. до 30.06.2023г., а за седмичните награди от 01.05.2023г. до 18.06.2023г.(7 седмици). Участието в играта за голямата и седмичните награди не е обвързано с покупка. Печелившите в игрите ще бъдат изтеглени на лотариен принцип. Участието в играта за дневните награди от 01.05.2023 до 18.06.2023г. е обвързано с покупка на продукт. Печелившите в играта ще бъдат изтеглени на лотариен принцип. Виж пълните правила тук. Изображенията са с илюстративен характер. Пази опаковката за валидиране получаването на наградата!
animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation animation

Класически

Лайт чипс

Къдрав чипс

Специалитети