Правила

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНА ИГРА НА CHIO

 

Раздел I

 

Общи разпоредби

 1. Тази игра се организира от "Интерснак България" ЕООД с търговски адрес 1505 София, бул. Ситняково 48, МОЛ Сердика, Офис сграда, етаж 6.

 2. Играта има две механики за участие, с различни изисквания за участие и съответно различни награди. Едната от механиките за участие е обвързана с покупка на продукт, предлаган от Организатора, а другата не е обвързана с покупка на продукт

 3. Период на Играта: всяка от двете механики на Играта има период за участие, посочен в съответната механика.

 4. Играта се организира и провежда само на територията на Република България и е отворена за участие за дееспособни физически лица, навършили 18 годишна възраст.

 5. За участие в Играта е необходимо участниците да си направят регистрация на промоционалния сайт www.chio.bg , при която регистрация се създава личен профил на участника. Със създадения личен профил участникът може да участва в двете механики на Играта, като за участието си в съответната механика на Играта следва да бъдат изпълнени и останалите условия за участие в съответната механика на Играта. За регистрацията на личен профил е нужно да бъдат предоставени електронна поща, две имена и телефонен номер. За регистрацията е необходимо участникът да даде съгласие за обработване на личните му данни за целите на Играта.

 6. Участвайки в тази Игра, участниците потвърждават, че са запознати с настоящите правила на Играта, разбират, приемат и се ангажират да спазват тези правила и техните разпоредби.

 

Раздел II

 

Механизъм на Играта

 1. Играта включва две механики за участие:

 

Механика №1 за участие в тегления за дневни награди: дневни награди – общо 560 бр. дигитални ваучери на стойност 20 (двадесет) лв. от онлайн магазин Ozone.bg и общо 560 бр. дигитални ваучери на стойност 20 (двадесет) лв. от спортен магазин Sport Depot.  Общият брой награди е разпределен по равно за всеки ден от периода на промоцията, както следва по 10 бр. от всеки от двата вида награди.

 

Механика №2 за участие в теглене за голямата награда – електрически скутер Vespa 70 км/ч.  

 

7.1. МЕХАНИКА №1 за участие в тегления за дневни награди.

7.1.1.За участие в тегленето за спечелване на дневни награди от Механика № 1  се изисква потребителят да си направи регистрация на сайта на www.chio.bg, при която регистрация предоставя данни за негови електронна поща, две имена и телефонен номер и дава съгласие за обработване на личните му данни за целите на Играта. Участието в Играта за спечелване на награди от механика №1 е обвързано с покупка на продукт, предлаган от Организатора.

За да участва в играта за спечелване на награда от механика №1 потребителят трябва да закупи поне един продукт от участващите в промоцията продукти Chio в периода от 18.04.2022 г. до 12.06.2022 г. Всички промоционални опаковки с продукти, участващи в Играта за спечелване на награди от Механика № 1, са маркирани с промолента, неразривна част от опаковката. Върху промолентата присъства QR, който служи за пряк път до уеб страницата, където се провежда Играта.

Лицето на промоционалните опаковки съдържа уникален 14 цифрен код обозначен с “ПРОМОКОД:”. За да участват в тегленията за дневни награди, участниците трябва, след вход в потребителския си профил на сайта www.chio.bg , да регистрират 14 цифрения код обозначен с „ПРОМОКОД:“. Всеки 14 цифрен код може да бъде регистриран само веднъж. Регистрираният код участва във всички тегления за дневни награди до края на играта /12.06.2022 г./ или до спечелване на награда с него, което от двете обстоятелства настъпи по-рано. Всеки код, изтеглен като печеливш за дневна награда, отпада от следващите тегления. С всеки код може да се спечели само една награда. 

7.1.2. Продуктите Chio, които участват в промоцията са следните:

Чио чипс 140г сол (10/k)

Чио чипс 140г сметана и лук (10/k)

Чио чипс 140г сирене (10/k)

Чио чипс 140г паприка (10/k)

Чио чипс 140г пиле (10/k)

Чио чипс 140г гъби (10/k)

Чио чипс 255г сол (6/k)

Чио чипс 255г сметана и лук (6/k)

Чио чипс 255г паприка (6/k)

Чио чипс 60г сол (12/k)

Чио чипс 60г сметана и лук (12/k)

 

 

Чио чипс 60г паприка (12/k)

Чио чипс Интенс 135г кетчуп (10/k)

Чио чипс Интенс 135г сладка паприка (10/k)

Чио чипс Интенс 135г сметана и билки (10/k)

Чио чипс Интенс 135г морска сол (10/k)

Чио чипс Интенс 135г пикантно пиле (10/k)

Чио чипс Интенс 65г кетчуп (12/k)

Чио чипс Интенс 65г сметана и билки (12/k)

Чио чипс Интенс 65г морска сол (12/k)

Чио чипс Интенс 240г морска сол (8/k)

Чио Чипс Интенс 240г сметана и билки (8/k)

Чио чипс Лайт 125г карамелизиран лук (12/k)

Чио чипс Лайт 125г йогурт (12/k)

 

Чио Снакс 80г сирене (12/к)

Чио Снакс 80г хаштаг (12/к)

Чио Снакс 60г пиле ( 20/k )

 

В промоцията участват само продукти Chio  с промоционална опаковка, обозначена с промолента и съдържащи промокод. Общият брой на всички промоционални опаковки с продукти е 2 501 283.

 

7.1.3. Получаване на награда от Механика № 1: всички спечелени награди, при изпълнение на посочените по-долу условия, ще бъдат изпратени по електронна поща до адреса, посочен от съответния участник, спечелил награда, при регистрацията му на сайта на промоцията www.chio.bg . Организаторът не отговаря ако спечелилият наградата участник е предоставил грешен електронен адрес или електронен адрес на друго лице.

За спечелването на наградата спечелилият я участник ще бъде уведомен с телефонно обаждане на посочения от него телефонен номер и ще му бъде изпратен уведомителен имейл, в срок от 10 дни от провеждането на томболата за теглена на наградите. В срок от 10 дни от получаване на уведомителния имейл, печелившият участник следва да предостави като отговор на уведомителния имейл снимка на печелившата опаковка от продукт, ясно показваща 14 цифрения код, който потребителят е регистрирал на сайта и с който печели своята награда. Така потребителят валидира правото си да получи спечелената награда. Спечелената награда се изпраща като прикачен файл към имейл, изпратен до регистрирания електронен адрес на спечелилия участник. При получаване на наградата си, потребителят трябва да изпрати потвърдително съобщение като отговор на имейла, с който е получил наградата си.

Интерснак България не носи отговорност, ако данните подадени от спечелилия участник са некоректно попълнени и това попречи да бъде осъществена връзка с участника. Интерснак България не носи отговорност в случай че  спечелилият участник не отговаря на посочените от него телефонен/ни номер/а. Интерснак България не носи отговорност при забавяне и неспазване от страна на спечелилият участник на срока за предоставяне на необходимата информация за валидиране на правото му да получи спечелената награда, като в случай на неспазване на срока или неизпълнение на условията за валидиране правото му да получи наградата, спечелилият участник губи правото си да получи спечелената награда.

 

7.2.. МЕХАНИКА №2 за участие в теглене за голямата награда. Участието в Играта за спечелване на голямата награда от Механика № 2 не е обвързано с покупка на продукт.

7.2.1. За участие в тегленето за спечелване на голямата награда от Механика № 2  се изисква потребителят да си направи регистрация на сайта на www.chio.bg, при която регистрация предоставя данни за негови електронна поща, две имена и телефонен номер и дава съгласие за обработване на личните му данни за целите на Играта

7.2.2. Периодът, в който се провежда играта по Механика № 2 е от 18.04.2022 до 12.06.2022 г. За да участва в тегленето за голямата награда от Механика № 2 потребителят, който вече се е регистрирал на сайта www.chio.bg и е влезнал в профила си трябва успешно да стартира електрическия скутер на сайта www.chio.bg чрез натискане на Start бутона, като по този начин участва в промоцията за спечелването й. При всяко успешно стартиране, потребителят бива уведомен, че опитът му е успешен, чрез служебно съобщение на сайта. От профила си на сайта, който всеки участник създава индивидуално и по свое желание, участникът може да  следи  хронологията на успешно стартиране на  електрическия скутер. Всеки участник ( с профил) има право само по 1 път на ден (за 24 часа) да стартира електрическия скутер на сайта в играта по механика № 2, в противен случай системата няма да му позволи електрическият скутер на сайта да бъде стартиран повторно за деня.  Всяко следващо (след първото) успешно стартиране на електрическия скутер увеличава шансовете на участника за спечелване на голямата награда електрически скутер Vespa, защото при тегленето на наградата всеки участник участва с броя стартирания на електрическия скутер на сайта.

7.2.3. На 13.06.2022 г. ще бъде изтеглена голямата награда – електрически скутер Vespa, като подробните характеристики на скутера са описани в точка 8.2.

7.2.4. За спечелването на наградата спечелилият я участник ще бъде уведомен с телефонно обаждане на посочения от него телефонен номер и ще му бъде изпратен уведомителен имейл, в срок от 10 дни от тегленето за наградата.

7.2.5. Получаването на наградата се получава лично от спечелилия участник или чрез упълномощен негов представител с нотариално заверено пълномощно. Приемането и предаването на голямата награда се извършва на място в магазина с адрес: гр. София, ул. Лъчезар Станчев № 5, за което се подписва приемо-предавателен протокол за получаване на наградата и тристранно споразумение между Организатора на Играта, спечелилият участник и доставчика на наградата.

7.3. Интерснак България не носи отговорност, ако данните, подадени от спечелилият наградата участник са некоректно попълнени и това попречи да бъде осъществена връзка с него. Интерснак България не носи отговорност в случай че спечелилият участник не отговаря на посочените от него телефон/ни номер/а. Спечелилият участник губи правото си да получи наградата ако не изпълни условията за получаването й и/или ако не се яви да получи наградата си в срок от 30 дни от изпращане на уведомителния имейл, с който Организаторът го уведомява, че е спечелил наградата.


Раздел III 

 

 1. Награди

8.1. Награден фонд от механика № 1 на играта:  

- Дневни награди: дигитални ваучери на стойност 20 (двадесет) лв. от онлайн магазин Ozone.bg – общо 560 броя (всеки ден се теглят по 10 броя)

- Дневни награди: дигитални ваучери на стойност 20 (двадесет) лв. от спортен магазин Sport Depot – общо 560 броя (всеки ден се теглят по 10 броя)

8.2 Награден фонд от механика № 2 на играта:  

- Голяма награда – елекртически скутер марка Vespa, Модел Vespa Elettrica Mot 70kmh Sch E5 Azzurro с максимална скорост 70 км/ч, енергия на батерията 4,2 кВч, време за презареждане 4 ч. (минимално време за зареждане с 220V), цвят: сив със синя лента. 

8.3  Всички награди в играта от механика № 1 и механика № 2 се теглят посредством електронен механизъм, на случаен принцип, в долуописания времеви период:

 • За дневни награди – ваучери на стойност 20 лв. от Ozone.bg и от Sport Depot: всеки ден, като в тегленето участват всички кодове, регистрирани до 23:59 ч.  на деня предшестващ тегленето, без тези, които са изтеглени като печеливши;

 • За голяма награда- електически скутер: на 13.06.2022 г. в специално теглене пред нотариус.

 • В имейла, с който участникът се уведомява за спечелване на голямата награда Организаторът изпраща като прикачен файл и формуляр на декларация за получаване на наградата, който формуляр участникът спечелил наградата следва да попълни и подпише, след което да върне като отговор на получения уведомителен имейл попълнената и подписана декларация с данни за своите три имена, ЕГН, постоянен адрес по лична карта и телефон за връзка.

8.4. Наградите не могат да се заменят за награда  от  друга промоция или за паричната им себестойност.

8.5. Показаните изображения на наградите в промо материали и сайта са илюстративни и действителните награди могат да се различават  от изображенията в промоматериалите и сайта.

8.6. Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица с окончателен данък със ставка в размер на 10 % се облага брутната сума на придобитите предметни награди от игри на стойност над 100.00 лева, каквато награда се явява голямата награда от Играта по механика № 2. Данъкът се внася от Организатора.

8.7. Печелившият има задължение да подаде годишна данъчна декларация, в която да декларира на горното основание.

 

Раздел IV 

 

 1. Защита на личните данни

 

Играта се провежда при спазване на изискванията на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета и Закона за защита на личните данни. Организаторът, в качеството си на администратор на лични данни, поема задължението, съгласно разпоредбите на Регламент 2016/679 и на Закона за защита на личните данни, да събира, съхранява и обработва личните данни, предоставени от Участниците в Играта единствено за следните цели: провеждане на Играта, включително - определяне на печелившите Участници и предоставяне на наградите.

С участието си в Играта Участниците дават изричното си съгласие да предоставят личните си данни, включително име, фамилия, имейл адрес, телефонен номер и адрес за доставка (наричани по-долу “Лични данни”), които да бъдат събирани и обработвани от Организаторът "Интерснак България" ЕООД, ЕИК: BG130577464, с търговски адрес 1505 София, бул. Ситняково 48, МОЛ Сердика, Офис сграда, етаж 6, в качеството му на администратор на лични данни, както и данните да бъдат обработвани впоследствие, от Организатора, в качеството му на лице, обработващо лични данни, в случай че се наложи с цел проверяване правото на Участника да участва в Играта. Съгласието за ползване на личните данни, предоставени от Участниците, се дава за срок от 5 години (наричан по-долу “Срок на съгласието”) и се отнася до всички изброени по-горе категории лични данни. Личните данни могат да бъдат обработвани автоматично (ако са в електронна форма), или не-автоматично (ако са в печатна форма). Предоставянето на лични данни е изцяло доброволно. Участникът потвърждава верността и точността на предоставените лични данни и в срока на Играта се задължава да уведомява незабавно администратора за всяка промяна в личните си данни. Участникът потвърждава, че е наясно, че има право на защита на личните данни в съответствие със Закона за защита на личните данни (както и други приложими нормативни актове), а именно – Участникът има право да оттегли съгласието си по всяко време, без да дължи заплащане за това, чрез изпращане на писмено искане на адреса на Организатора. Предприетите мерки за защита на личните данни в съответствие с изискванията Регламент 2016/679, са насочени към осигуряване правата на Участниците, чиито лични данни се обработват, а именно: Право на достъп; Право на коригиране на неточни или непълни данни; Право на изтриване (правото да бъдеш забравен), ако са приложими условията на чл. 17 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679; Право на ограничение на обработването; Право на преносимост на данните, ако са налице условията за преносимост по чл. 20 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679; Право на възражение, ако са налице условията на чл. 21 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679; Право субектът на данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране. В случай на съмнение относно това, дали администраторът или лицето обработващо личните данни, спазва правата на Участника, Участникът има право да поиска обяснение за това от администратора или обработващия личните данни, както и да изисква извършване на необходимите коригиращи действия от страна на администратора или лицето, обработващо личните данни. Във всички случаи Участникът има право на жалба до Комисията за защита на личните данни или до компетентния административен съд. 

Организаторът не разкрива лични данни на трети страни и получатели, освен ако не е налице законово основание за получаване на данните или данните не са общодостъпни поради включването им в публичен регистър. Организаторът не трансферира обработваните лични данни на трети страни, които не са членки на ЕС, и на международни организации. 

Раздел V

Други

 1. Участниците в Играта са длъжни да спазват настоящите официални правила на Играта. Те ще бъдат достъпни на следния линк http://chio.bg за целия период на промоцията.

 2. Организаторът си запазва правото по всяко време да допълва или променя настоящите официални правила на Играта, като промените влизат в сила след оповестяването им на: http://chio.bg

 3. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това публично, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците.

 4. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичането на срока на Играта или по други подобни поводи.

 5. Евентуално възникнали спорове между Организатора и участниците в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи и съгласно българското законодателство.

 

За контакти с Организатора на Играта: 02/ 948 69 69