Правила

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНА ИГРА НА CHIO

Раздел I

Общи разпоредби

 1. Тази игра се организира от "Интерснак България" ЕООД с търговски адрес 1505 София, бул. Ситняково 48, МОЛ Сердика, Офис сграда, етаж 6.

 2. Играта има една механика за участие, с различни награди. Участието е обвързано с покупка на продукт, предлаган от Организатора.

 3. Период на Играта: Периодът на Играта е 8 седмици, като началната дата е 18.10.2021 г., а крайната е 12.12.2021 г.

 4. Играта се организира и провежда само на територията на Република България и е отворена за участие за всички дееспособни физически лица, навършили 18 годишна възраст, закупили продукти Chio с промоционална лента, указващи промоцията.

 5. За участие в Играта е необходимо участниците да си направят регистрация на промоционалния сайт www.chio.bg За регистрацията е нужно да бъдат предоставени електронна поща, две имена и телефонен номер.

 6. Участвайки в тази Игра, участниците потвърждават, че са запознати с настоящите правила на Играта, разбират, приемат и се ангажират да спазват тези правила и техните разпоредби.

Раздел II

Механизъм на Играта

 1. Играта включва следната механика за участие: покупка на продукт/и Chio, участващ/и в промоцията, регистриране и събиране на определен брой точки, с които може да се участва за спечелване на някоя/и от 20-те седмични награди в Играта, като наградите за целия период на Играта са общо: 40 бр. ваучер за скок с бънджи от балон, 40 бр. ваучер за пейнтбол, 40 бр. бордови игри, 40 бр. гейминг клавиатура. Общият брой награди е разпределен по равно за всяка седмица от периода на промоцията, както следва по 5 бр. от всеки от четирите вида награди. Пълните правила на механиката за участие са както следва:

7.1. МЕХАНИКА за участие.

7.1.1. Участието в Играта е обвързано с покупка. За да участва в Играта, потребителят трябва да закупи поне един продукт от участващите в промоцията продукти Chio в периода от 18.10.2021 г. до 12.12.2021 г . Всички промоционални опаковки, участващи в Играта, са маркирани с промолента, неразривна част от опаковката.Върху промоленатата присъства QR, който служи за пряк път до уеб страницата, където се провежда игарата. На лицевата страна на промоционалните опаковки се съдържа уникален 14 цифрен код обозначен с “ПРОМОКОД“, който участниците трябва да регистрират на www.chio.bg, за да участват в Играта. Всеки 14 цифрен код може да бъде регистриран само веднъж. Регистрираният код се запазва в профила на потребителя (участник в Играта) и участва заедно с други регистрирани от потребителя кодове за събиране на необходимия брой точки за участие за спечелване на награда. Всеки регистриран код се запазва до спечелване на награда или до края на Играта (ако не бъде спечелена награда преди това). Всеки код може да участва в спечелването само на една награда. Всяка седмица стартира нов период на отброяване, през който всеки участник в Играта регистрирал точки може да заяви обмяна на събрани необходим брой точки за спечелване на някоя от наградите в Играта. Необходимия брой точки за участие за спечелване на всеки от видовете награди е посочен по-долу. Седмичните награди се печелят от участниците заявили обмяна на необходимия брой точки за съответния вид заявена награда по реда на заявяването им до изчерпване на наградите, предоставени в съответната седмица от периода на Играта.

7.1.2. Продуктите Chio, които участват в промоцията са следните:

Чио чипс 140г сол (10/k)

Чио чипс 140г сметана и лук (10/k)

Чио чипс 140г сирене (10/k)

Чио чипс 140г паприка (10/k)

Чио чипс 140г пиле (10/k)

Чио чипс 255г сол (6/k)

Чио чипс 255г сметана и лук (6/k)

Чио чипс 255г паприка (6/k)

Чио чипс 65г сол (12/k)

Чио чипс 65г сметана и лук (12/k)

Чио чипс 65г сирене (12/k)

Чио чипс 65г пиле (12/k)

Чио чипс 65г паприка (12/k)

Чио чипс Интенс 135г кетчуп (10/k)

Чио чипс Интенс 135г сладка паприка (10/k)

Чио чипс Интенс 135г сметана и билки (10/k)

Чио чипс Интенс 135г морска сол (10/k)

Чио чипс Интенс 135г пикантно пиле (10/k)

Чио чипс Интенс 65г кетчуп (12/k)

Чио чипс Интенс 65г сметана и билки (12/k)

Чио чипс Интенс 65г морска сол (12/k)

Чио чипс Интенс 240г морска сол (8/k)

Чио Чипс Интенс 240г сметана и билки (8/k)

Чио чипс Лайт 125г сол (12/k)

Чио чипс Лайт 125г карамелизиран лук (12/k)

Чио Снакс 80г пица (12/к)

Чио Снакс 80г сирене (12/к)

Чио Снакс 60г пиле ( 20/k )

 

В промоцията участват само продукти Chio  с промоционална опаковка, обозначена с промолента и съдържащи промокод. Общият брой на всички промоционални опаковки е 2 087 790. Точки, които носи всяка промоционална опаковка, обозначена с промолента и съдържаща промокод:

Чипс 65 г, 60 г 5 точки

Чипс 140 г, 135 г, 125 г 10 точки

Снакс 80 г 10 точки

Чипс 255 г, 240 г 15 точки

Точки, които са необходими, за да се участва за спечелване на награда от Играта - награди изживявания и предметни награди:

 

 

Награди изживявания:

 

 

 

Скок с бънджи от балон 

110 точки

Пейнтбол

110 точки

 

Предметни награди:

 

 

 

Гейминг клавиатура

70 точки

Бордови игри 

30 точки7.1.3. Получаване на награда: всички спечелени награди ще бъдат изпратени с куриер ТИП ТОП до адреса, посочен от съответния участник, спечелил награда.

Получаването на наградата се извършва лично или чрез упълномощен представител с нотариално заверено пълномощно. За получаването на наградата спечелилият я участник ще получи уведомителен имейл, който съдържа контактна форма за попълване на данни за доставка. В рамките на 10 календарни дни от получаване на уведомителния имейл, печелившият участник следва да предостави необходимите данни за извършване на доставка на територията на Република България, както и задължително да предостави снимки на печелившите опаковки с видими наличните 14 цифрови кодове върху тях, които кодове на опаковки са регистрирани на сайта от потребителя и със събраните точки от тях участникът е спечелил своята награда. Така участникът валидира правото си да получи спечелената от него награда При получаване на наградата си, участникът трябва да предаде опаковките с регистрираните печеливши уникални кодове на куриера и съответно да подпише приемо-предавателен протокол за получаването на наградата, при което се проверява и самоличността на получателя, съгласно въведените по горния начин данни.

Интерснак България не носи отговорност, ако данните подадени от спечелилия участник са некоректно попълнени и това попречи да бъде осъществена връзка с участника. Интерснак България не носи отговорност в случай че  спечелилият участник не отговаря на посочените от него телефонен/ни номер/а. Интерснак България не носи отговорност при забавяне и неспазване на гореспоменатия срок от страна на спечелилият участник за предоставяне на необходимата информация за валидиране на правото си да получи спечелената награда и данни за доставка.


Раздел III 

 1. Награди

8.1 Награден фонд от Играта:  

Седмични награди:

 • Ваучер за скок с бънджи  - 40 броя за периода на Играта, от които всяка седмица се раздават по 5 броя;

 • Ваучер за пейнтбол  - 40 броя за периода на Играта, от които всяка седмица се раздават по 5 броя;

 • Бордови игри  - 40 броя за периода на Играта, от които всяка седмица се раздават по 5 броя;

 • Гейминг клавиатура  - 40 броя за периода на Играта, от които всяка седмица се раздават по 5 броя.

 

8.2  Всички седмични награди в Играта се зареждат в понеделник в 12.00 ч на обяд. Всеки регистриран участник, който събере необходимите точки за участие в спечелването на избрана от него определен вид награда от Играта, след заявяване на обмяната на точки и участие за тази награда, както и при нейната наличност, получава уведомление, че е необходимо да регистрира адреса си за доставка и да прикачи снимка на промоционалните опаковки, съдържащи регистрираните от него промокодове.

 

8.3. За всяка спечелена награда се изпраща автоматичен имейл на електронния адрес, упоменат в регистрацията на участника в Играта.

 

8.4. Наградите не могат да се заменят за награда  от друга промоция или за паричната им себестойност.

8.5. Показаните изображения на наградите в промоматериали и сайта са илюстративни и действителните награди могат да се различават от изображенията в промоматериалите и сайта.

Раздел IV 

 1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Играта се провежда при спазване на изискванията на Регламент 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА и Закона за защита на личните данни. Организаторът, в качеството си на администратор на лични данни, поема задължението, съгласно разпоредбите на Регламент 2016/679 и на Закона за защита на личните данни, да събира, съхранява и обработва личните данни, предоставени от Участниците в Играта единствено за следните цели: провеждане на Играта, включително - определяне на печелившите Участници и предоставяне на наградите.

С участието си в Играта Участниците дават изричното си съгласие да предоставят личните си данни, включително име, фамилия, имейл адрес, телефонен номер и адрес за доставка (наричани по-долу “Лични данни”), които да бъдат събирани и обработвани от Промоутъра, "Интерснак България" ЕООД, ЕИК: BG130577464, с търговски адрес 1505 София, бул. Ситняково 48, МОЛ Сердика, Офис сграда, етаж 6, в качеството му на администратор на лични данни, както и данните да бъдат обработвани впоследствие, чрез Организатора, в качеството му на лице, обработващо лични данни, в случай че се наложи събиране на лични данни с цел проверяване правото на Участника да участва в Играта. Съгласието за ползване на личните данни, предоставени от Участниците, се дава за срок от 5 години (наричан по-долу “Срок на съгласието”) и се отнася до всички изброени по-горе категории лични данни. Личните данни могат да бъдат обработвани автоматично (ако са в електронна форма), или не-автоматично (ако са в печатна форма). Предоставянето на лични данни е изцяло доброволно. Участникът потвърждава верността и точността на предоставените лични данни и се задължава да уведоми незабавно администратора, за всяка промяна в личните данни. Участникът потвърждава, че е наясно, че има право на защита на личните данни в съответствие със Закона за защита на личните данни (както и други приложими нормативни актове), а именно – Участникът има право да оттегли съгласието си по всяко време, без да дължи заплащане за това, чрез изпращане на писмено искане на адреса на Организатора. Предприетите мерки за защита на личните данни в съответствие с изискванията Регламент 2016/679, са насочени към осигуряване правата на Участниците, чиито лични данни се обработват, а именно: Право на достъп; Право на коригиране на неточни или непълни данни; Право на изтриване (правото да бъдеш забравен), ако са приложими условията на чл. 17 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679; Право на ограничение на обработването; Право на преносимост на данните, ако са налице условията за преносимост по чл. 20 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679; Право на възражение, ако са налице условията на чл. 21 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679; Право субектът на данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране. В случай на съмнение относно това, дали администраторът или лицето обработващо личните данни, спазва правата на Участника, Участникът има право да поиска обяснение за това от администратора или обработващия личните данни, както и да изисква извършване на необходимите коригиращи действия от страна на администратора или лицето, обработващо личните данни. Във всички случаи Участникът има право на жалба до Комисията за защита на личните данни или до компетентния административен съд. 

Организаторът не разкрива лични данни на трети страни и получатели, освен ако не е налице законово основание за получаване на данните или данните не са общодостъпни поради включването им в публичен регистър. Организаторът не трансферира обработваните лични данни на трети страни, които не са членки на ЕС, и на международни организации. 

Раздел V

Други

 1. Участниците в Играта са длъжни да спазват настоящите официални правила на Играта. Те ще бъдат достъпни на следния линк http://chio.bg за целия период на промоцията.

 2. Организаторът си запазва правото по всяко време да допълва или променя настоящите официални правила на Играта, като промените влизат в сила след оповестяването им на: http://chio.bg

 3. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това публично, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците.

 4. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичането на срока на Играта или по други подобни поводи.

 5. Евентуално възникнали спорове между Организатора и участниците в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи и съгласно българското законодателство

За контакти с Организатора на Играта: 02/ 948 69 69