Правила

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНА ИГРА НА CHIO

 

Раздел I

Общи разпоредби

 1. Тази игра се организира от "Интерснак България" ЕООД с търговски адрес 1505 София, бул. Ситняково 48, МОЛ Сердика, Офис сграда, етаж 6
 2. Играта има две механики за участие, с различни изисквания за участие и съответно различни награди. Едната от механиките за участие е обвързана с покупка на продукт, предлаган от Организатора, а другата не е обвързана с покупка на продукт
 3. Период на Играта: всяка от двете механики на Играта има различен период за участие, посочен в съответната механика.
 4. Играта се организира и провежда само на територията на Република България и е отворена за участие за всички дееспособни физически лица, навършили 18 годишна възраст, закупили продукти Chio с промоционална лента, указващи промоцията.
 5. За участие в играта е необходимо  участниците да си направят регистрация на промоционалният сайт www.chio.bg За регистрация е нужно да бъдат предоставени електронна поща, две имена и телефонен номер.
 6. Участвайки в тази Игра, участниците потвърждават, че са запознати с настоящите правила на Играта, разбират, приемат и се ангажират да спазват тези правила и техните разпоредби.

Раздел II

Механизъм на Играта

 1. Играта включва две механики за участие: Механика №1 за участие в тегления за дневни и седмични награди: дневни награди - 560 бр. безжични аудио слушалки, модел JBL Tune 500 BT; седмични награди - 80 бр. брандирани барбарона Chio.  Механика №2 за участие в теглене за голямата награда - електромобил  

7.1. МЕХАНИКА №1 за участие в тегления за дневни и седмични награди.

7.1.1.: Участието в Играта за спечелване на награди от механика №1 е обвързано с покупка. За да участва в играта за спечелване на наградите от механика №1 потребителят трябва да закупи поне един продукт от участващите в промоцията продукти Chio в периода от 05.04.2021г. до 04.07.2021г. Всички промоционални опаковки, участващи в Играта за спечелване на награди от Механика № 1, са маркирани с промолента, неразривна част от опаковката. Лицето на промоционалните опаковки съдържа уникален 14 цифрен код обозначен с “ПРОМОКОД:,който участниците трябва да регистрират на www.chio.bg, за да участват в тегленията за дневни и седмични награди. Всеки 14 цифрен код може да бъде регистриран само веднъж. Регистрираният код участва във всички тегления за дневни и седмични награди до края на играта /04.07.2021г./ или до спечелване на награда. Всеки код, изтеглен като печеливш за дневна или седмична награда, отпада от следващите тегления. С всеки код може да се спечели само една награда. 

7.1.2.. Продуктите Chio, които участват в промоцията на механика № 1 са следните:

 

Чио чипс 140г сол (10/k)

Чио чипс 140г сметана и лук (10/k)

Чио чипс 140г сирене (10/k)

Чио чипс 140г паприка (10/k)

Чио чипс 140г пиле (10/k)

Чио чипс 255г сол (6/k)

Чио чипс 255г сметана и лук (6/k)

Чио чипс 255г паприка (6/k)

Чио чипс 65г сол (12/k)

Чио чипс 65г сметана и лук (12/k)

Чио чипс 65г сирене (12/k)

Чио чипс 65г пиле (12/k)

Чио чипс 65г паприка (12/k)

Чио чипс Интенс 135г кетчуп (10/k)

Чио чипс Интенс 135г сладка паприка (10/k)

Чио чипс Интенс 135г сметана и билки (10/k)

Чио чипс Интенс 135г морска сол (10/k)

Чио чипс Интенс 135г пикантно пиле (10/k)

Чио чипс Интенс 65г кетчуп (12/k)

Чио чипс Интенс 65г сметана и билки (12/k)

Чио чипс Интенс 65г морска сол (12/k)

Чио чипс Интенс 240г морска сол (8/k)

Чио Чипс Интенс 240г сметана и билки (8/k)

Чио чипс Лайт 125г сол (12/k)

Чио чипс Лайт 125г карамелизиран лук (12/k)

Чио Снакс 80г пица (12/к)

Чио Снакс 80г сирене (12/к)

Чио Снакс 60г пиле ( 20/k )

 

В промоцията за награди от Механика № 1 участват само продукти Chio  с промоционална опаковка, обозначена с промолента и съдържащи промокод. Общият брой на всички промоционални опаковки е 2 099 010 бр. 

 

7.1.3.. Получаване на награда: всички спечелени награди ще бъдат изпратени с куриер ТИП ТОП до посочения от съответния победител адрес. 

Получаването на наградата се извършва лично. За получаването на наградата спечелилият я участник ще получи уведомителен имейл, който съдържа контактна форма за попълване на данни за доставка. В рамките на 10 календарни дни от получаване на уведомителния имейл, печелившият следва да предостави необходимите данни за извършване на доставка на територията на Република България, както и задължително да предостави снимка на печелившата опаковка, ясно показваща 14 цифрения код, който потребителят е регистрирал на сайта и с който печели своята награда. Така потребителят валидира своята печалба. При получаване на наградата си, потребителят трябва да предаде опаковката с печелившия уникален код на куриера и съответно да подпише приемо-предавателен протокол за получаването на наградата, при което се проверява и самоличността на получателя, съгласно въведените по горния начин данни.

Интерснак България не носи отговорност, ако данните подадени от спечелилият участник за некоректно попълнени и това попречи да бъде осъществена връзка с тях. Интерснак България не носи отговорност в случай че  спечелилият участник не отговаря на посочените от него телефонен/ни номер/а. Интерснак България не носи отговорност при забавяне и неспазване на гореспоменатия срок от страна на спечелилият участник за предоставяне на необходимата информация за валидиране на печалба и данни за доставка.

 

7.2.. МЕХАНИКА №2 за участие в теглене за голямата награда.Участието в Играта за спечелване на голямата награда от Механика № 2 не е обвързано с покупка на продукт.

7.2.1. За участие в тегленето за спечелване на голямата награда от Механика № 2  се изисква потребителят да има регистрация на сайта на www.chio.bg.

7.2.2. Периодът, в който се провежда играта по Механика № 2 е от 10.05.2021 до 04.07.2021 г. За да участва в тегленето на голямата награда от Механика № 2 потребителят, който вече се е регистрирал на сайта www.chio.bg  трябва успешно да стартира електромобила на сайта www.chio.bg чрез натискане на Start бутона, като по този начин участва в промоцията за спечелването й. При всяко успешно стартиране, потребителят бива уведомен, че опитът му е успешен, чрез служебно съобщение на сайта. От профила си на сайта, който всеки участник създава индивидуално и по свое желание,участникът може да  следи  хронологията на успешно стартиране на  електромобила. Всеки участник ( с профил) има право да участва само по 1 път на ден (за 24часа) в играта по механика № 2, в противен случай системата няма да му позволи повторно участие и електромобилът  няма да може  да бъде стартиран повторно за деня.  Всяко успешно стартиране на електромобила увеличава шансовете на участника за спечелване на голямата награда електромобил.

7.2.3. На 05.07.2021 ще бъде изтеглена голямата награда - електромобил VW id3, като подробните характеристики на автомобила са описани в точка 8.2

7.3.. Интерснак България не носи отговорност, ако данните, подадени от спечелилият награда участник от механика № 1 и/или Механика № 2са некоректно попълнени и това попречи да бъде осъществена връзка с него. Интерснак България не носи отговорност в случай че спечелилият участник не отговаря на посочените от него телефон/ни номер/а. Раздел III 

 1. Награди

8.1 Награден фонд от механика № 1на играта:  

- Дневни награди: Безжични слушалки JBL - 560 броя (всеки ден се раздават по 10 броя)

- Седмични награди: Брандирани барбарони Chio  - 80 броя (всяка седмица  се раздават по 10 броя)

8.2 Награден фонд от механика № 2 на играта:  

- Голяма награда - лек автомобил VW iD.3 . Модел VOLKSWAGEN ID.3 Pure Perf. City, 45kWh,150к.с./1-ст., с автоматична трансмисия, цвят: сив. 

Допълнителни модификации по автомобила, извън описаните, се извършват по заявка от страна на печелившия участник, като всички разходи по модификациите са за сметка на печелившия участник и Интерснак България не носи ангажимент за осигуряването и заплащането им.”

8.3  Всички награди в играта от механика № 1 и механика № 2 се теглят посредством електронен механизъм, на случаен принцип, в долуописания времеви период:

 • За дневни награди - безжични Bluetooth слушалки: всеки ден, като в тегленето участват всички кодове, регистрирани до 23:59 ч.  на последния ден предшестващ тегленето;
 • За седмични награди- брандирани барбарона Chio: всеки понеделник по време на кампанията. В тегленето участват всички кодове, регистрирани до 23:59 ч. на съответния ден, предхождащ седмичното теглене. 
 • За голяма награда- електромобил: на 05.07.21 в специално теглене.

8.4. Наградите не могат да се заменят за награда  от  друга промоция или за паричната им себестойност.

8.5. Показаните изображения на наградите в промо материали и сайта са илюстративни и действителните награди могат да се различават   от изображенията в промо материалите и сайта

Раздел IV 

 1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Играта се провежда при спазване на изискванията на Регламент 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Организаторът, в качеството си на администратор на лични данни, поема задължението, съгласно разпоредбите на Регламент 2016/679 и на Закона за защита на личните данни, да събира, съхранява и обработва личните данни, предоставени от Участниците в Играта единствено за следните цели: провеждане на Играта, включително - определяне на печелившите Участници и предоставяне на наградите.

С участието си в Играта Участниците дават изричното си съгласие да предоставят личните си данни, включително име, фамилия, имейл адрес, телефонен номер и адрес за доставка (наричани по-долу “Лични данни”), които да бъдат събирани и обработвани от Промоутъра, в качеството му на администратор на лични данни, както и данните да бъдат обработвани впоследствие, чрез Организатора, в качеството му на лице, обработващо лични данни, в случай че се наложи събиране на лични данни с цел проверяване правото на Участника да участва в Играта. Съгласието за ползване на личните данни, предоставени от Участниците, се дава за срок от 5 години (наричан по-долу “Срок на съгласието”) и се отнася до всички изброени по-горе категории лични данни. Личните данни могат да бъдат обработвани автоматично (ако са в електронна форма), или не-автоматично (ако са в печатна форма). Предоставянето на лични данни е изцяло доброволно. Участникът потвърждава верността и точността на предоставените лични данни и се задължава да уведоми незабавно администратора, за всяка промяна в личните данни. Участникът потвърждава, че е наясно, че има право на защита на личните данни в съответствие със Закона за защита на личните данни (както и други приложими нормативни актове), а именно – Участникът има право да оттегли съгласието си по всяко време, без да дължи заплащане за това, чрез изпращане на писмено искане на адреса на Организатора. Предприетите мерки за защита на личните данни в съответствие с изискванията Регламент 2016/679, са насочени към осигуряване правата на Участниците, чиито лични данни се обработват, а именно: Право на достъп; Право на коригиране на неточни или непълни данни; Право на изтриване (правото да бъдеш забравен), ако са приложими условията на чл. 17 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679; Право на ограничение на обработването; Право на преносимост на данните, ако са налице условията за преносимост по чл. 20 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679; Право на възражение, ако са налице условията на чл. 21 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679; Право субектът на данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране. В случай на съмнение относно това, дали администраторът или лицето обработващо личните данни, спазва правата на Участника, Участникът има право да поиска обяснение за това от администратора или обработващия личните данни, както и да изисква извършване на необходимите коригиращи действия от страна на администратора или лицето, обработващо личните данни. Във всички случаи Участникът има право на жалба до Комисията за защита на личните данни или до компетентния административен съд. 

Организаторът не разкрива лични данни на трети страни и получатели, освен ако не е налице законово основание за получаване на данните или данните не са общодостъпни поради включването им в публичен регистър. Организаторът не трансферира обработваните лични данни на трети страни, които не са членки на ЕС, и на международни организации. 

Раздел V

Други

 1. Участниците в Играта са длъжни да спазват настоящите официални правила  на Играта. Те ще бъдат достъпни на следния линк http://chio.bg за целия период на промоцията.
 2. Организаторът си запазва правото по всяко време да допълва или променя настоящите официални правила на Играта, като промените влизат в сила само след оповестяването им на: http://chio.bg
 3. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това публично, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците.
 4. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичането на срока на Играта или по други подобни поводи.
 5. Евентуално възникнали спорове между Организатора и участниците в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи и съгласно българското законодателство

За контакти с организатора на Играта: 02/ 948 69 69