Политика за поверителност

Декларация защита на данните

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТТА НА ДАННИТЕ

Във връзка с влизането в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, и като взехме предвид стремежа на „Интерснак България“ ЕООД да изпълнява стриктно всички свои задължения, произтичащи от приложимата национална и европейска нормативна уредба в областта на обработването и защитата на личните данни, и като оценихме, че за вас е важно по какъв начин се използват вашите лични данни и оценяваме важността на защитата на поверителността на данните ви, Ви информираме за следното:

 

Настоящата Декларация за защита на поверителността на данните разяснява начина, по който компанията „Интерснак България” ЕООД, вписана в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 130577464, със седалище и адрес на управление в гр. София 1505, район Оборище, бул. Ситняково 48, Офис сграда „Сердика офиси“, ет.6 („Интерснак“), събира и управлява вашите лични данни. Декларацията съдържа информация относно това какви данни събираме, как ги използваме, защо са ни необходими и как могат да са от полза за вас.

 

Настоящата Декларация за защита на поверителността на данните важи за вашите лични данни, когато посещавате POMBAR.BG/GAME.POMBAR.BG или използвате нашите услуги чрез този сайт и не важи за други сайтове или услуги, които не притежаваме или контролираме. Тя е приложима спрямо всички посетители на сайта ни и има за цел да ви помогне да разберете какви лични данни събираме, защо ги събираме и как използваме вашата информация и начините, по които можете да упражните правата си.

 

Тази Декларация за защита на поверителността на данните има за цел да ви информира как управляваме вашите лични данни, какви са правата ви за поверителност и как законът ви защитава. Като използвате някоя от нашите услуги и/или регистрирате профил, вие приемате, че сте прочели и разбрали тази Политика за защита на лични данни, както и нашата Политика за ползване на „бисквитки”.

 

Свържете се с нас тук, ако имате някакви въпроси и коментари, или ако имате искане във връзка с някое от правата ви като субект на данни.

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И НАШИЯТ АНГАЖИМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТТА НА ДАННИТЕ

Ние в Интерснак имаме за цел защитата на всички притежавани от нас лични данни и спазваме следните основни принципи:

 

Когато събираме ваши лични данни, нашата цел е да ги поддържаме възможно най-точни и най-актуални;

Ако събираните от нас лични данни вече не са необходими за никакви цели и законът не ни задължава да ги пазим, ние ще направим всичко по силите си, за да ги изтрием, унищожим или перманентно да ги деидентифицираме;

Вашите лични данни няма да бъдат споделяни, продавани, отдавани под наем или разкривани по начин, различен от описания в настоящата Декларация за защита на поверителността на данните;

Като посетител нямате задължение да ни предоставяте лични данни. Въпреки това, ако решите да не ги предоставите, ние може да не сме в състояние да ви осигурим някои услуги или продукти. Предоставените лични данни ги използваме за целите, за които са ни предоставени, както е посочено в момента на събиране на данните (или очевидно от контекста на събирането);

Ние само събираме и обработваме вашите данни за целите, посочени в настоящата Декларация за защита на поверителността на данните, или за конкретни цели, които споделяме с вас и/или за които сте дали съгласието си;

Нашата цел е да събираме, обработваме и използваме възможно най-малко лични данни;

Лична информация се събира в момента, в който потребителите се регистрират, изискват информация, записват се за събития, кандидатстват за работа и публикуват мнения чрез дискусионни форуми или онлайн проучвания;

Когато сме получили запитване от Вас чрез някоя от контактните ни форми, ще ползваме предоставените ни данни за контакт, за да се свържем с Вас и да Ви предоставим информацията или съдействието, от което се нуждаете.

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ?

"Лични данни" са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (по смисъла на Общия регламент за защита на данните). Събираните от нас лични данни варират в зависимост от целта на събирането им и продукта или услугата, които ви предоставяме.

Обработваме следните лични данни за лицата за постигане на следните цели:

 • Лични данни за контакт, като например вашето име, имейл адрес, физически адрес и телефонни номера;
 • Детайли за логин в акаунта, като например вашия потребителски идентификатор, потребителско име и парола на имейл. Тези детайли са необходими за създаването на личен потребителски акаунт на една от нашите онлайн общности;
 • Комуникация с нас, която може да включва детайли за нашите разговори по чат, обслужваща линия и/или линии за обслужване на клиенти;
 • Демографската информация, като например вашата възраст и предпочитания за стила на живот. Предпочитанията за стила на живот може да включват вашето предпочитание към някои от предлаганите от нас продукти и вашите интереси, свързани с въпросните продукти;
 • Хронология на браузъра, като например посетени страници, дата на посещение, местонахождение при посещение и IP адрес;
 • Запитвания за допълнителна информация;
 • Когато трябва да обработим лични данни, за да предоставим нашите услуги, ние изискваме от нашите клиенти да предоставят необходимата информация относно използването им на други заинтересовани лица (като членове на семейството);
 • Профили в социални медии;
 • Когато дадено лице се свърже с нас с въпрос, оплакване, коментар или обратна връзка (като име, данни за контакт и съдържание на комуникацията). В тези случаи лицето контролира личните данни, споделени с нас, а ние използваме данните само за да отговорим на запитването и да разгледаме въпроса по подходящ начин. Личните данни, посочени по-горе, могат да включват име, име на работодател, позиция, телефон, имейл и други бизнес контакти;
 • Изпращане на автобиография;
 • Ако някога сте кандидатствали за работа при нас, ние ще съберем допълнителни лични данни, като например данни за предишния ви работен опит, образование и работни характеристики;
 • Обработваме лични данни на посетители на уебсайта ни, като се основаваме на законния ни интерес да осъществяваме нашата дейност на пазара или съгласието, ако субектът на лични данни е бил помолен да изрази такова. Например, ако искаме да сме сигурни, че маркетингът ни е подходящ за конретни лица, може да обработим личните данни, за да изпратим подходяща за тях комуникация.

Освен това, ние можем да събираме и косвено лични данни за вас, когато:

 • споделяте съдържание на страници на социални медии, уебсайтове или приложения, свързани с наши продукти или в отговор на наш промоционален материал на социални медии; или
 • ние четем или събираме лични данни за вас, като за целта четем информация, получена от други уебсайтове (например, може да публикуваме обява на уебсайт на трета страна и, когато вие кликнете на тази обява, ние може да получаваме информация за вас и други посетители на уебсайта с цел да измерим обсега и успеха на тази обява).

ЗАЩО СЪБИРАМЕ И ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Ние събираме вашите лични данни, за да бъдем в състояние да ви осигурим най-доброто онлайн преживяване и да ви предоставим висококачествена потребителска услуга.

Може да обработваме личните Ви данни за изпълнение на някоя от следните цели:

 • за сключване и/ или изпълнение на сключен договор;
 • за да изпълним и/ или спазим законовите си задължения;
 • за целите на легитимните интереси на Интерснак или на трета страна;
 • когато сте предоставили изричното си съгласие (за маркетингови цели).

По-конкретно, ние можем да събираме, притежаваме, използваме и разкриваме вашите лични данни за следните цели:

 • При встъпване в договорни отношения ние обработваме личните данни въз основа на законния ни интерес или съгласие, когато има задължително изискване физическото лице да изрази такова. Заинтересовани сме да рекламираме услугите си и да предоставяме информация, която смятаме, че би била в интерес на получателите.
 • За да обработваме и отговаряме на ваши запитвания или за да се свързваме с вас, за да отговорим на ваши въпроси и/или искания;
 • За да обработваме и усъвършенстваме нашите продукти, услуги, методи за комуникация и функционалността на нашите уебсайтове;
 • За да ви съобщаваме информация и да управляваме вашата регистрация и/или абонамент за нашия бюлетин или други съобщения;
 • За да управляваме ежедневните ни бизнес нужди, свързани с участието ви в наши състезания, томболи или промоционални дейности или запитване;
 • За да удостоверяваме идентичността на физически лица, които се свързват с нас по телефона, чрез електронни средства или по друг начин;
 • За цели на вътрешното обучение и осигуряване на качеството;
 • За да разбираме и имаме достъп до интересите, желанията и променящите се нужди на клиенти с оглед подобряването на нашия уебсайт, на нашите настоящи продукти и услуги и/или разработването на нови продукти и услуги;
 • За да предоставяме персонализирани продукти и комуникации, както и продуктови препоръки към вас като клиенти.

Освен това, може да изискваме вашите лични данни с оглед изпълнение на законови задължения или в контекста на договорно взаимоотношение, което имаме с вас.

Когато събираме и използваме вашите лични данни за горепосочените цели или за други цели, ние ще ви информираме предварително или по време на събирането на тези данни.

Когато е приложимо, ние ще помолим за вашето съгласие за обработване на лични данни. Когато сте предоставили своето съгласие за дейности по обработване, вие имате правото да оттеглите това ваше съгласие във всеки един момент.

Приемаме, че всеки от вас предоставя само свои лични данни, които са актуални към момента на тяхното предоставяне. Всяко лице декларира, че данните са негови и предоставя същите доброволно и по собствена воля. Интерснак не носи отговорност за събиране и законосъобразно обработване на данни на трети лица, които са посочени от вас при посещението ви на нашия сайт.

ВАШИТЕ ПРАВА

Когато обработваме вашите лични данни, вие имате редица права, които можете да упражнявате във всеки един момент. По-долу сме предоставили преглед на тези права, заедно с произтичащите за вас последици от тях. Вие можете да упражнявате правата чрез нашата страница за контакт.

Право на достъп до вашите лични данни и корекция

Вие имате правото на достъп, корекция и актуализиране на вашите лични данни във всеки един момент. Ние разбираме значимостта на това и, ако желаете да упражните своите права, моля свържете се с нас чрез нашата страница за контакт.

Право на преносимост на данните

Вашите лични данни са преносими. Това означава, че те могат да бъдат премествани, копирани или предавани по електронен път. Все пак, това право е приложимо само, когато:

Обработването е въз основа на вашето съгласие.

Обработването се извършва във връзка с изпълнението на даден договор.

Обработването се извършва посредством автоматизирани средства.

Ако желаете да упражните вашето право на преносимост на данните, моля свържете се с нас чрез нашата страница за контакт.

Право на изтриване на вашите лични данни

Вие имате правото да изискате изтриването на вашите данни, ако:

 • вашите лични данни вече не са необходими във връзка с целите, за които сме ги събрали; или
 • оттеглите съгласието, което преди това сте ни дали за обработката на вашите лични данни, и вече няма законово основание за обработването на въпросните лични данни; или
 • изразите пред нас възражението си срещу обработването на вашите лични данни за директни маркетингови цели; или
 • изразите пред нас възражението си срещу обработването на вашите лични данни за легитимните интереси на Интерснак (като например подобряване на цялостното потребителско изживяване на уебсайтове);
 • личните данни не се обработват законно; или
 • вашите лични данни трябва да бъдат изтрити с оглед съблюдаването на закона.

Ако желаете да изтриете личните данни, които притежаваме за вас, моля уведомете ни и ние ще предприемем съответните разумни стъпки за отговор на вашето искане в съответствие със законовите изисквания.

Ако събираните от нас лични данни вече не са необходими за никакви цели и законът не ни задължава да ги запазим, ние ще направи всичко възможно да ги изтрием, унищожим или да ги деидентифицираме завинаги.

Ние ще съхраняваме вашите лични данни за периода, необходим за изпълнение на целите, за които са били събрани данните, както е описано в тази Декларация за защита на поверителността на данните. Като общо правило съхраняваме данните до постигане на целта, за която са събрани, окончателното уреждане на всички финансови отношения и/или изтичане нормативно определените минимално изискуеми срокове, предвидени в действащото законодателство: Закона за счетоводството, Закона за данъка върху добавената стойност, Закона за частната охранителна дейност, Закона за задълженията и договорите и други закони, в които е предвиден минимален срок за съхранение (например ведомостите за заплати се съхраняват за срок от 50 години, документите за данъчен контрол за срок от 10 години и т.н.).

При изменения в националното законодателство, касаещи посочените по-горе срокове, ние ще се съобразим с действащите нормативни изисквания.

Право на ограничаване на обработването на лични данни

Вие имате право да ограничавате обработването на вашите лични данни, ако:

 • не смятате, че личните данни, които притежаваме за вас, са верни; или
 • личните данни не се обработват законно, но вместо да бъдат изтрити, вие бихте предпочели да ограничим обработването им; или
 • ние вече не се нуждаем от вашите лични данни за целите, за които сме ги събрали, но вие изисквате данните с цел завеждането, упражняването или защитата на съдебни искове; или
 • вие сте възразили на обработването на вашите лични данни и очаквате потвърждение за това дали интересите ви във връзка с подобно възражение имат преимущество пред легитимните основания за обработването на данните ви.

Ако желаете да ограничите обработването от наша страна на личните ви данни, моля уведомете ни за това и ние ще предприемем разумни стъпки в отговор на вашето искане в съответствие със законовите изисквания.

Право на възражение

Вие имате правото на възражение във всеки един момент на обработването на вашите лични данни. Моля свържете се с нас чрез нашата страница за контакт.

В такъв случай вече няма да обработваме или ограничаваме обработването на личните данни, освен ако не можем да докажем непреодолими законооснователни причини за обработването или за установяването, упражняването или защитата на правни искове.

Право на депозиране на жалба пред надзорен орган

Вие имате правото да депозирате жалба директно пред надзорен орган относно начина, по който обработваме лични данни.

Адресът за подаване на жалба до Комисия за защита на личните данни е: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

В съответствие с член 77 от Общия регламент за защита на данните Вие имате право да подавате жалби до съответния надзорен орган (по-специално в държавата-членка, в която обичайно пребивавате, мястото ви на работа или мястото на твърдяното нарушение, ако считате, че Ваши лични данни се обработват по начин, представляващ нарушение на Общия регламент за защита на данните.

КАК ЗАЩИТАВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Ние разбираме, че сигурността на личните ви данни е важна. Ние полагаме максимални усилия от наша страна за защита на вашите лични данни от злоупотреба, намеса, загуба, неоторизиран достъп, модификация или разкриване. Ние сме изпълнили редица мерки за сигурност, за да подпомогнем защитата на вашите лични данни. Например, ние прилагаме контроли за достъп, използваме защитни стени и защитени сървъри, като също така криптираме личните данни.

СПОДЕЛЯНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Когато споделяме вашите лични данни с други организации, ние гарантираме, че подобно споделяне е само с организации, които защитават и предпазват личните ви данни и се придържат към приложимите закони за защита на поверителността на данните по същия или сходен начин като нас.

Вашите лични данни няма да бъдат споделяни, продавани, отдавани под наем или разкривани по начин, различен от описаното в тази Декларация за защита на поверителността на данните. Все пак, ние можем да споделяме данните ви, когато това е изискуемо по силата на закона и/или от държавни органи.

Когато споделяме ваши лични данни с други организации, ние предварително ще ви уведомяваме кои са тези организации, какви данни им предоставяме и целите на предоставяне.

МЕЖДУНАРОДНО СПОДЕЛЯНЕ НА ДАННИ

Лични данни могат да бъдат обработвани извън Европейската икономическа зона (ЕИЗ). При обработка извън ЕИЗ,  Интерснак ще гарантира, че подобно трансгранично обработване на данни е предпазено с адекватни защитни средства.

Защитните средства, които използваме за предпазване на трансграничното обработване на данни, включват:

 • Примерни договорни клаузи, одобрени от Европейската комисия. Тези стандартизирани договорни клаузи осигуряват достатъчни защитни средства, които да отговарят на изискванията за адекватност и сигурност на Общия европейски регламент за защита на личните данни (GDPR); или
 • сертификации, които показват, че трети страни извън ЕИЗ обработват лични данни по начин, който е съвместим с Общия европейски регламент за защита на личните данни. Тези сертификации се одобряват или от Европейската комисия, компетентен надзорен орган, или от компетентен национален орган за акредитация с оглед на GDPR.

При обработване на вашите лични данни извън Европейската икономическа зона (ЕИЗ), Интерснак ще ви уведоми изрично.

АВТОМАТИЗИРАНО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ И ПРОФИЛИРАНЕ

За някои услуги и продукти ние можем да обработваме вашите лични данни, като за целта използваме автоматизирани средства. В основата си това означава, че решенията се вземат автоматично без човешка интервенция.

Освен това, ние можем да обработваме личните ви данни за целите на профилирането, за да предсказваме вашето поведение на нашия уебсайт или продукти, които могат да представляват интерес за вас .

Ако възнамеряваме да използваме подобни методи, ние, разбира се, ще ви информираме и ще ви предоставим възможност предварително да изразите възражението си срещу тези процеси. Вие също така сте свободни да се свържете с нас допълнителна информация относно подобно обработване.

БИСКВИТКИ И ДРУГИ ТЕХНОЛОГИИ

Освен това, ние можем да събираме лични данни за вас, като за целта използваме бисквитки и други технологии. Това може да се случи, когато посетите наши сайтове или сайтове на трети страни, когато разглеждате наши онлайн промоции или когато използвате наши мобилни приложения или мобилни приложения на трети страни, и може да включва следната информация:

 • Информация относно браузъра и оперативната система на вашето устройство;
 • IP адрес на използваното от вас устройство;
 • Преглеждани от вас наши уеб страници;
 • Линкове, на които кликвате, докато си взаимодействате с нашите услуги.

Моля, вижте нашата Политика за бисквитките за допълнителна информация във връзка с горепосоченото.

КAК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС

Ако имате някакви въпроси, коментари или оплаквания относно настоящата Декларация за защита на поверителността на данните или обработването на вашите лични данни, моля свържете се с нас и с отговорните лица за защитата на данните ви чрез нашата страница за контакт или с длъжностното лице по защита на личните данни на следния имейл: gdpr@intersnack.

Тази Декларация за защита на поверителността на данните е актуализирана за последен път на 29.05.2018 г.